10048 | Organisatie : Informatiebeveiliging : LSP24uur

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Hersteltijd LSP

Doel | wat

Bij problemen met het HIS zijn binnen 24 uur de patiëntengegevens weer beschikbaar zijn voor het LSP.

Rationale | waarom

Door als huisarts aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) draagt u bij aan grotere medicatieveiligheid voor én efficiëntere zorg aan de patiënt. Want via het LSP kan de huisarts de professionele samenvatting en medicatiegegevens uit een patiëntendossier delen met de huisartsenpost (HAP). Het LSP biedt de technische mogelijkheid om de meest relevante patiëntgegevens met toestemming van de patiënt in te zien.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als we niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de beschikbaarheid van het LSP? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Een HIS dient te voldoen aan de volgende beschikbaarheidseisen. Een HIS dient 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te zijn, uitgezonderd gepland onderhoud.(b)Kleine storingen in een HIS mogen niet meer dan gemiddeld 1 keer per maand voorkomen en dienen dan binnen 1 kwartier te zijn opgelost.(c)Grote storingen in een HIS mogen niet meer dan gemiddeld 2 keer per jaar voorkomen en dienen dan binnen 1 dag te zijn opgelost.(d)Een HIS dient aantoonbaar te zijn beschermd tegen storingen als gevolg van bijv.:a.stroomuitval,b.brand,c.blikseminslag.