10050 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Geheimhoudingsafsprakenberoepscode?

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Bekend met beroepscode

Doel | wat

Praktijkmedewerkers zijn op de hoogte van de beroepscode ten aanzien van de geheimhouding van persoonsgegevens.

Rationale | waarom

Omdat verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke plaats hebben in de gezondheidszorg, is een beroepscode essentieel.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als niet alle praktijkmedewerkers op de hoogte zijn van de beroepscode ten aanzien van de geheimhouding van persoonsgegeven? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

De beroepscode bevat geheimhoudingsplicht. De verpleegkundige/verzorgende houdt informatie die hij/zij tijdens hem/ haar werk krijgt, geheim voor derden die niet beroepsmatig betrokken zijn bij de zorgvrager. De geheimhoudingsplicht kan de verpleegkundige/verzorgende voor een dilemma plaatsen, omdat het consequenties kan hebben voor de zorgverlening. Houdt de zorgvrager vol dat het vertrouwelijk is, dan zal de verpleegkundige/verzorgende de zorgvrager meedelen, dat vanwege de consequenties, hij/zij dit beroepsmatig vertrouwelijk moet bespreken met belanghebbenden. ■ Er geldt een aangifteplicht als er een vermoeden voor een besmettelijke ziekte bestaat. In een dergelijke situatie wordt de geheimhoudingsplicht verbroken. ■ In situaties waarin de zorgvrager een gevaar voor zichzelf of voor zijn omgeving is of wanneer de openbare orde wordt bedreigd, treedt de wet BOPZ in werking