10068 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Nieuwe Versie Test Gebruikersgroep

HansAdvies

Test nieuwe versie HIS

Doel | wat

Een zorgprofessional van de praktijk / de gebruikersgroep / de zorggroep test nieuwe versies van het HIS.

Rationale | waarom

De noodzaak om een zorgprofessional uit de praktijk, de gebruikersgroep of de zorggroep een nieuwe versie van het HIS te laten testen is gebaseerd op de wens om een HIS te ontwikkelen en implementeren dat aansluit bij de reële behoeften van zorgverleners, de kwaliteit van de zorg verbetert, de patiëntveiligheid waarborgt, de acceptatie bevordert, en operationele efficiëntie vergroot.

Stappenplan | hoe

Het stappenplan om ervoor te zorgen dat een zorgprofessional van de praktijk, de gebruikersgroep of de zorggroep een nieuwe versie van het Health Information System (HIS) test, kan variëren afhankelijk van de organisatie en het HIS in gebruik. Hier is een algemeen stappenplan:

 1. Identificeer belanghebbenden: Identificeer de relevante zorgprofessionals in de praktijk, de gebruikersgroep of de zorggroep die betrokken moeten worden bij het testen van de nieuwe HIS-versie. Dit kunnen artsen, verpleegkundigen, medisch assistenten en andere betrokkenen zijn.
 2. Stel een testteam samen: Stel een testteam samen met zorgprofessionals die de nodige kennis en ervaring hebben om het HIS te evalueren. Dit team moet representatief zijn voor de gebruikers van het systeem.
 3. Bepaal testcriteria: Definieer de criteria en doelstellingen voor het testen. Wat zijn de specifieke aspecten van het HIS die moeten worden geëvalueerd? Dit kan onder meer betrekking hebben op functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, integratie in workflows en naleving van regelgeving.
 4. Ontwikkel testcases: Creëer testcases en scenario’s die de zorgprofessionals kunnen volgen om de nieuwe HIS-versie grondig te testen. Deze moeten praktijkgerichte situaties simuleren, zoals patiëntbezoeken, medische dossiers bijwerken, recepten voorschrijven, enz.
 5. Train het testteam: Zorg ervoor dat het testteam de nodige training krijgt om effectief te kunnen testen. Dit kan zowel training in het gebruik van de nieuwe HIS-versie als uitleg over het testproces zelf omvatten.
 6. Uitvoeren van testsessies: Laat het testteam de nieuwe HIS-versie grondig testen volgens de vooraf gedefinieerde testcases en scenario’s. Moedig hen aan om problemen, bugs, of inefficiënties te documenteren en te rapporteren.
 7. Verzamel feedback: Stel een systeem in om feedback en opmerkingen van het testteam te verzamelen. Zorg ervoor dat het testteam op een gestructureerde manier feedback kan geven over hun bevindingen.
 8. Analyseer en verbeter: Analyseer de feedback en bevindingen van het testteam. Identificeer de prioritaire kwesties die moeten worden aangepakt, en werk samen met de ontwikkelaars of leveranciers om verbeteringen door te voeren.
 9. Herhaal de tests: Laat het testteam de nieuwe HIS-versie opnieuw testen nadat de geïdentificeerde problemen zijn opgelost. Herhaal dit proces indien nodig tot het systeem naar tevredenheid is.
 10. Implementatie en training: Na succesvolle tests en eventuele aanpassingen, implementeer de nieuwe HIS-versie in de praktijk. Zorg ervoor dat zorgprofessionals worden getraind in het gebruik ervan.
 11. Ondersteuning en evaluatie: Bied voortdurende ondersteuning aan zorgprofessionals en evalueer de prestaties van het HIS na implementatie om verdere optimalisaties te identificeren.
 12. Documentatie en rapportage: Houd gedetailleerde documentatie bij van het testproces en de bevindingen. Dit kan nuttig zijn voor toekomstige updates en audits.

Dit stappenplan benadrukt het belang van betrokkenheid van zorgprofessionals bij het testen van een nieuwe HIS-versie om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de behoeften en vereisten van de praktijk en een optimale zorgverlening ondersteunt.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om ervoor te zorgen dat een zorgprofessional van de praktijk, de gebruikersgroep of de zorggroep effectief een nieuwe versie van het Health Information System (HIS) kan testen, zijn er verschillende benodigdheden en voorbereidingen nodig:

 1. Toegang tot de nieuwe HIS-versie: Zorg ervoor dat de zorgprofessional toegang heeft tot de nieuwe versie van het HIS die ze moeten testen. Dit kan fysieke toegang zijn tot een werkstation met de software of toegang tot een testomgeving als de nieuwe versie nog niet in productie is.
 2. Testomgeving: Zorg voor een afzonderlijke testomgeving waarin de zorgprofessional veilig en zonder gevolgen voor de productieomgeving kan testen. Dit is vooral belangrijk om eventuele fouten of problemen te voorkomen die de dagelijkse zorgverlening zouden kunnen verstoren.
 3. Informatie en training: Zorg ervoor dat de zorgprofessional de nodige informatie en training heeft om de nieuwe HIS-versie te gebruiken. Dit kan onder meer trainingsmateriaal, handleidingen en begeleiding omvatten.
 4. Testcases en scenario’s: Ontwikkel gedetailleerde testcases en scenario’s die de zorgprofessional kan volgen om de functionaliteit en de gebruiksvriendelijkheid van het HIS grondig te evalueren. Deze testcases moeten representatief zijn voor de dagelijkse werkzaamheden.
 5. Feedbackmechanisme: Stel een gestructureerd feedbackmechanisme in waarmee de zorgprofessional opmerkingen, suggesties en problemen kan rapporteren. Dit kan een online formulier, een specifiek e-mailadres of een feedbackplatform zijn.
 6. Ondersteuningsteam: Zorg ervoor dat er een ondersteuningsteam beschikbaar is om eventuele vragen of problemen van de zorgprofessional tijdens het testen snel op te lossen. Dit team kan bestaan uit IT-ondersteuning of vertegenwoordigers van de HIS-leverancier.
 7. Tijdschema: Plan voldoende tijd in voor het testen. Zorg ervoor dat de zorgprofessional niet gehaast is en voldoende tijd heeft om de nieuwe HIS-versie grondig te evalueren.
 8. Communicatieplan: Communiceer duidelijk met de zorgprofessional over het doel van de test, de verwachtingen en de te volgen procedures. Zorg ervoor dat ze weten hoe ze feedback moeten geven en wie ze moeten bereiken in geval van problemen.
 9. Testdocumentatie: Zorg voor documentatie van de testprocedures en de bevindingen van de zorgprofessional. Dit kan helpen bij het analyseren van de feedback en het bepalen van welke aanpassingen nodig zijn.
 10. Veiligheidsmaatregelen: Zorg voor de nodige beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de patiëntgegevens en andere gevoelige informatie tijdens het testen goed beschermd zijn.
 11. Rapportage en evaluatie: Plan hoe de resultaten van het testproces worden gerapporteerd en geëvalueerd. Dit kan de basis vormen voor verdere verbeteringen en beslissingen over de implementatie.

Deze benodigdheden en voorbereidingen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het testproces soepel verloopt en dat de zorgprofessional effectief kan bijdragen aan het verbeteren van de nieuwe HIS-versie.

Achtergrondinformatie

Het testen van een nieuwe versie van een Health Information System (HIS) door zorgprofessionals is van groot belang om verschillende redenen:

 1. Functionele evaluatie: Zorgprofessionals zijn degenen die dagelijks met het HIS werken. Ze kunnen de functionaliteiten van het systeem beoordelen en zorgen ervoor dat het voldoet aan de specifieke behoeften van hun praktijk of gebruikersgroep. Het testen helpt om eventuele tekortkomingen in de functionaliteit op te sporen en te corrigeren.
 2. Gebruiksvriendelijkheid: Zorgprofessionals kunnen feedback geven over de gebruikersinterface en de algehele gebruiksvriendelijkheid van het HIS. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem intuïtief is en efficiënt kan worden gebruikt in de klinische praktijk.
 3. Kwaliteitsborging: Door zorgprofessionals te betrekken bij het testen, kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het HIS worden verbeterd. Ze kunnen problemen identificeren die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg, zoals fouten in de medische dossiers of problemen met het voorschrijven van medicatie.
 4. Workflow-integratie: Het HIS moet naadloos in de bestaande workflow van zorgprofessionals passen. Door hen te betrekken bij het testen, kunnen potentiële verstoringen in de workflow worden geïdentificeerd en opgelost voordat de nieuwe versie in gebruik wordt genomen.
 5. Veiligheid en privacy: Zorgprofessionals kunnen helpen bij het identificeren van beveiligingsrisico’s en privacykwesties in het HIS. Het is van cruciaal belang dat patiëntgegevens veilig worden beheerd, en de input van zorgprofessionals kan helpen bij het waarborgen van de naleving van privacyregels en -voorschriften.
 6. Acceptatie en tevredenheid: Het betrekken van zorgprofessionals bij het testen van een nieuw HIS vergroot de kans dat ze het systeem accepteren en ermee tevreden zijn. Een HIS dat goed is afgestemd op hun behoeften en werkprocessen zal meer kans hebben op succesvolle implementatie en gebruik.