10074 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Nieuwe Versie Test Bespreking

HansAdvies

Bespreking nieuwe versies HIS

Doel | wat

De belangrijkste veranderingen van een nieuwe HIS-versie worden op de werkvloer besproken.

Rationale | waarom

De rationale achter het bespreken van belangrijke veranderingen van een nieuwe HIS-versie op de werkvloer om de acceptatie te vergroten, de efficiëntie te verbeteren, de behoeften van medewerkers aan te pakken en een soepele implementatie te waarborgen. Het bevordert een cultuur van open communicatie en samenwerking binnen de huisartsenpraktijk.

Stappenplan | hoe

Een stappenplan om de belangrijkste veranderingen van een nieuwe versie van het HIS op de werkvloer in een huisartsenpraktijk te bespreken, omvat de volgende stappen:

 1. Identificeer belangrijke stakeholders: Identificeer de belangrijkste stakeholders binnen de huisartsenpraktijk die betrokken moeten worden bij het bespreken van de veranderingen. Dit omvat artsen, verpleegkundigen, administratief personeel en IT-personeel.
 2. Bepaal de communicatiebehoefte: Definieer de informatie die moet worden gecommuniceerd over de nieuwe HIS-versie, inclusief de belangrijkste veranderingen, voordelen en het implementatieschema.
 3. Ontwikkel communicatiemateriaal: Maak informatiemateriaal, zoals presentaties, brochures, handleidingen of video’s, die de belangrijkste veranderingen en hun impact op de werkvloer uitleggen.
 4. Plan communicatiesessies: Organiseer communicatiesessies op verschillende tijdstippen en op verschillende afdelingen om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken. Zorg ervoor dat deze sessies worden gehouden op een tijdstip dat geschikt is voor het personeel.
 5. Leidende rol van het management: Betrek het management bij de communicatiesessies en benadruk het belang van de veranderingen en de ondersteuning van het management.
 6. Demonstraties en trainingssessies: Organiseer demonstraties en trainingssessies waarbij medewerkers hands-on ervaring kunnen opdoen met de nieuwe HIS-functies. Dit kan helpen om angsten te verminderen en vertrouwen op te bouwen.
 7. Ruimte voor vragen en discussie: Zorg ervoor dat er voldoende tijd is voor vragen en discussie tijdens de communicatiesessies. Moedig medewerkers aan om hun zorgen en suggesties te uiten.
 8. Feedbackmechanismen: Stel duidelijke feedbackmechanismen in, zoals een speciaal e-mailadres of een feedbackformulier, zodat medewerkers hun gedachten en zorgen kunnen delen na de communicatiesessies.
 9. Individuele begeleiding: Bied individuele begeleiding aan medewerkers die mogelijk meer ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar de nieuwe HIS-versie.
 10. Continue communicatie: Blijf de communicatie voortzetten gedurende het implementatieproces en na de lancering van de nieuwe HIS-versie. Houd medewerkers op de hoogte van eventuele updates, wijzigingen of aanvullende trainingen.
 11. Evalueer en pas aan: Na de implementatie, evalueer de effectiviteit van de communicatiestrategie en het begrip van medewerkers. Pas de communicatie aan op basis van de feedback en ervaringen.
 12. Feestelijke lancering: Organiseer een formele lancering van de nieuwe HIS-versie om medewerkers aan te moedigen en te vieren dat de verandering succesvol is doorgevoerd.

Dit stappenplan helpt de huisartsenpraktijk om effectief te communiceren en de belangrijkste veranderingen van de nieuwe HIS-versie op de werkvloer te bespreken. Het zorgt voor een soepele overgang, minimaliseert weerstand en vergroot de acceptatie van de veranderingen door de medewerkers.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om belangrijke veranderingen van een nieuwe versie van het HIS op de werkvloer in een huisartsenpraktijk effectief te bespreken, zijn er verschillende benodigdheden:

 1. Communicatiemateriaal: Ontwikkel informatiemateriaal zoals presentaties, brochures, handleidingen en video’s die de belangrijkste veranderingen en hun impact op de werkvloer uitleggen.
 2. Communicatietools: Zorg voor de juiste tools voor effectieve communicatie, zoals audiovisuele apparatuur, computers voor presentaties en whiteboards voor interactieve sessies.
 3. Communicatiekanalen: Identificeer de meest geschikte communicatiekanalen om medewerkers te bereiken. Dit kan e-mail, intranet, fysieke borden, nieuwsbrieven en teamvergaderingen omvatten.
 4. Training en ondersteuning: Zorg voor trainingssessies en begeleiding voor medewerkers, inclusief toegang tot trainingsmateriaal en ondersteuning van IT-personeel.
 5. Ruimte voor bijeenkomsten: Reserveer ruimten voor communicatiesessies en zorg ervoor dat deze voldoen aan de behoeften van het aantal medewerkers dat wordt verwacht.
 6. Leiderschap en betrokkenheid van management: Het management moet betrokken zijn bij het communicatieproces en het belang van de veranderingen benadrukken.
 7. Feedbackmechanismen: Stel duidelijke feedbackmechanismen in, zoals feedbackformulieren of een speciaal e-mailadres, zodat medewerkers hun gedachten en zorgen kunnen delen.
 8. Individuele begeleiding: Zorg voor de beschikbaarheid van experts of begeleiders om individuele vragen en zorgen van medewerkers aan te pakken.
 9. Planningstools: Gebruik tools voor planning en projectmanagement om de communicatie- en trainingsstrategieën te coördineren en ervoor te zorgen dat ze tijdig worden uitgevoerd.
 10. Evaluatiemethoden: Bepaal hoe u de effectiviteit van de communicatie-inspanningen en het begrip van medewerkers zult evalueren. Dit kan onder meer enquêtes, evaluatiesessies en follow-upgesprekken omvatten.
 11. Informatie over de nieuwe HIS-versie: Zorg ervoor dat u een diepgaand inzicht heeft in de nieuwe HIS-versie, inclusief de belangrijkste kenmerken, voordelen en mogelijke uitdagingen.
 12. Tijd en toewijding: Communiceer met medewerkers op verschillende momenten en op verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk medewerkers worden bereikt. Dit vereist tijd en toewijding van het communicatieteam.
 13. Change management-expertise: Overweeg de betrokkenheid van change management-experts die ervaring hebben met het begeleiden van organisaties door veranderingsprocessen.
 14. Duidelijk gedefinieerde doelstellingen: Stel duidelijke doelstellingen vast voor de communicatie-inspanningen, zoals het vergroten van begrip, het verminderen van weerstand en het creëren van acceptatie van de veranderingen.
 15. Feedbackloop voor verbeteringen: Creëer een proces voor het verwerken van feedback van medewerkers en het aanbrengen van verbeteringen in de communicatiestrategie.

Het is belangrijk om een goed doordachte en goed gecoördineerde aanpak te hebben om de belangrijkste veranderingen van een nieuwe HIS-versie effectief op de werkvloer te bespreken. Deze benodigdheden helpen de huisartsenpraktijk om een succesvolle communicatiestrategie te implementeren en een soepele overgang naar de nieuwe HIS-versie te waarborgen.

Achtergrondinformatie

Het bespreken van de belangrijkste veranderingen van een nieuwe versie van het HIS op de werkvloer is van groot belang voor huisartsenpraktijken om diverse redenen:

 1. Betrokkenheid van medewerkers: Medewerkers, zoals artsen, verpleegkundigen en administratief personeel, zijn degenen die dagelijks met het HIS werken. Het betrekken van medewerkers bij het bespreken van veranderingen geeft hen een gevoel van betrokkenheid en zeggenschap, wat hun bereidheid vergroot om de veranderingen te accepteren en te ondersteunen.
 2. Gebruikerservaring en efficiëntie: Medewerkers hebben waardevolle inzichten in hoe het HIS wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk. Door met hen te bespreken hoe de veranderingen hun werk zullen beïnvloeden, kunnen mogelijke inefficiënties worden geïdentificeerd en aangepakt, zodat het HIS de workflow van de praktijk kan verbeteren.
 3. Training en voorbereiding: Het bespreken van veranderingen biedt de gelegenheid om medewerkers voor te bereiden op de nieuwe versie van het HIS. Dit kan trainingssessies en workshops omvatten om ervoor te zorgen dat ze de nieuwe functies begrijpen en effectief kunnen gebruiken.
 4. Identificatie van specifieke behoeften: Medewerkers kunnen specifieke behoeften en eisen hebben op basis van hun rol en verantwoordelijkheden in de huisartsenpraktijk. Door met hen te praten, kunnen deze behoeften worden geïdentificeerd en kunnen eventuele maatwerkoplossingen worden overwogen.
 5. Verandermanagement: Het implementeren van veranderingen, zelfs positieve veranderingen, kan weerstand oproepen bij medewerkers. Door de veranderingen op de werkvloer te bespreken en hun zorgen aan te horen, kan het verandermanagementproces worden verbeterd en kan de acceptatie van de veranderingen worden vergemakkelijkt.
 6. Mogelijke zorgen en vragen aanpakken: Medewerkers kunnen vragen, zorgen en onduidelijkheden hebben over de nieuwe versie van het HIS. Door deze te bespreken, kunnen deze zorgen worden aangepakt en kunnen verduidelijking en geruststelling worden geboden.
 7. Feedback en verbeteringen: Het bespreken van de veranderingen op de werkvloer biedt een platform voor medewerkers om feedback te geven. Deze feedback is waardevol voor het identificeren van eventuele problemen of inefficiënties en voor het aanbrengen van verbeteringen in het HIS.
 8. Betere acceptatie en gebruik: Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat medewerkers de nieuwe versie van het HIS accepteren en effectief gebruiken. Door hen te betrekken bij het besluitvormingsproces en hen te informeren over de veranderingen, wordt de kans op een soepele overgang en een betere acceptatie vergroot.