101233 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Back-upUItbesteed

HansAdvies

Back-up uitbesteed

Doel | wat

ICT en back-up zijn uitbesteed.

Rationale | waarom

De rationale voor het uitbesteden van ICT en back-updiensten is gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg, het verlagen van kosten, het waarborgen van beveiliging en naleving van wet- en regelgeving, het verkrijgen van toegang tot expertise en het minimaliseren van risico’s. Het biedt een strategische benadering om de IT-behoeften van de huisartsenpraktijk te beheren, wat uiteindelijk kan resulteren in betere zorgverlening en operationele efficiëntie.

Stappenplan | hoe

Hier is een algemeen stappenplan dat een huisartsenpraktijk kan volgen bij het uitbesteden van ICT en back-updiensten:

 1. Behoeftenanalyse:
  • Identificeer de specifieke behoeften en doelstellingen van de huisartsenpraktijk met betrekking tot ICT-ondersteuning en back-updiensten. Dit omvat het beoordelen van bestaande systemen, beveiligingsvereisten en budgetrestricties.
 2. Selectie van Dienstverleners:
  • Voer een grondig onderzoek uit naar mogelijke dienstverleners. Vergelijk hun dienstenaanbod, ervaring, prijzen, beveiligingsmaatregelen en referenties. Kies een dienstverlener die aansluit bij de behoeften van de praktijk.
 3. Contractonderhandeling:
  • Onderhandel over contractvoorwaarden, waaronder dienstniveau-overeenkomsten (SLA’s), prijzen, beveiligingsgaranties en aansprakelijkheid.
 4. Plan voor Gegevensoverdracht:
  • Ontwikkel een plan voor de overdracht van bestaande gegevens en systemen naar de dienstverlener. Zorg ervoor dat dit proces soepel en veilig verloopt.
 5. Implementatie:
  • Werk samen met de dienstverlener om de overeengekomen diensten en systemen te implementeren. Dit omvat de configuratie van software, hardware en beveiligingsmaatregelen.
 6. Training en Bewustwording:
  • Zorg voor training voor medewerkers om hen vertrouwd te maken met nieuwe systemen en procedures. Stimuleer bewustwording van het belang van beveiliging en gegevensbeheer.
 7. Beveiligings- en Nalevingsbeoordeling:
  • Laat de dienstverlener een beveiligings- en nalevingsbeoordeling uitvoeren om ervoor te zorgen dat de praktijk voldoet aan wettelijke vereisten en veiligheidsnormen.
 8. Overgangsperiode:
  • Beheer de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe systemen. Zorg ervoor dat er minimale verstoring van de dagelijkse operaties is.
 9. Monitoring en Onderhoud:
  • Implementeer systemen voor continue monitoring en onderhoud van de ICT-infrastructuur. Dienstverleners moeten proactief problemen oplossen en beveiligingsupdates doorvoeren.
 10. Back-up en Herstelplannen:
  • Werk samen met de dienstverlener om robuuste back-up- en herstelplannen te ontwikkelen. Zorg ervoor dat patiëntgegevens veilig zijn en snel kunnen worden hersteld in geval van gegevensverlies.
 11. Evaluatie en Feedback:
  • Regelmatige evaluatie van de dienstverlening en het verzamelen van feedback van medewerkers om ervoor te zorgen dat de dienstverlening voldoet aan de behoeften van de praktijk.
 12. Beheer van Dienstverlenerrelaties:
  • Onderhoud een goede relatie met de dienstverlener en zorg voor open communicatie. Zorg ervoor dat ze blijven voldoen aan de verwachtingen.
 13. Beveiligingsbewustzijn:
  • Blijf medewerkers bewust maken van beveiligingskwesties en stimuleer veilig gedrag.
 14. Noodplanning:
  • Ontwikkel een plan voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel in samenwerking met de dienstverlener. Dit omvat procedures voor het omgaan met storingen of beveiligingsinbreuken.
 15. Regelmatige Audit:
  • Voer regelmatige audits uit om ervoor te zorgen dat de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen en vereisten van de praktijk.

Dit stappenplan helpt bij het gestructureerd en succesvol uitbesteden van ICT en back-updiensten in een huisartsenpraktijk. Het is belangrijk om het plan aan te passen aan de specifieke behoeften en omstandigheden van de praktijk en samen te werken met een betrouwbare dienstverlener voor effectieve ondersteuning.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om ICT en back-updiensten met succes uit te besteden, heeft een huisartsenpraktijk verschillende benodigdheden nodig. Hier zijn enkele belangrijke zaken om te overwegen:

 1. Duidelijke Doelstellingen en Behoeften: De praktijk moet een duidelijk begrip hebben van haar ICT- en back-upbehoeften en doelstellingen. Wat zijn de specifieke doelen voor het uitbesteden van deze diensten? Dit helpt bij het selecteren van de juiste dienstverlener.
 2. Budget: Bepaal een budget voor het uitbesteden van ICT- en back-updiensten. Dit budget moet rekening houden met kosten zoals dienstverleningstarieven, implementatiekosten en eventuele verborgen kosten.
 3. Selectie van Dienstverleners: Onderzoek en selecteer betrouwbare en ervaren ICT-dienstverleners. Dit vereist een grondige evaluatie van potentiële kandidaten en mogelijk onderhandelingen over contractvoorwaarden.
 4. Overeenkomsten en Contracten: Zorg voor juridische documenten en overeenkomsten, zoals dienstniveau-overeenkomsten (SLA’s) en contracten, om de rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen van beide partijen vast te leggen.
 5. Gegevensoverdracht en Migratieplan: Ontwikkel een plan voor de overdracht van bestaande gegevens en systemen naar de dienstverlener. Dit omvat het veilig overbrengen van patiëntgegevens en andere essentiële informatie.
 6. Beveiligings- en Nalevingsbeoordeling: Laat de dienstverlener een beveiligings- en nalevingsbeoordeling uitvoeren om ervoor te zorgen dat de praktijk voldoet aan wettelijke vereisten en veiligheidsnormen.
 7. Training en Bewustwording: Zorg voor training voor medewerkers om hen vertrouwd te maken met nieuwe systemen en procedures. Stimuleer bewustwording van het belang van beveiliging en gegevensbeheer.
 8. Monitoring en Onderhoudsplan: Implementeer systemen voor continue monitoring en onderhoud van de ICT-infrastructuur. De praktijk moet een plan hebben om problemen aan te pakken en beveiligingsupdates door te voeren.
 9. Back-up en Herstelplannen: Werk samen met de dienstverlener om robuuste back-up- en herstelplannen te ontwikkelen. Zorg ervoor dat patiëntgegevens veilig zijn en snel kunnen worden hersteld in geval van gegevensverlies.
 10. Beheer van Dienstverlenerrelaties: Onderhoud een goede relatie met de dienstverlener en zorg voor open communicatie. Dit is essentieel voor een succesvolle samenwerking.
 11. Beveiligingsbewustzijn: Blijf medewerkers bewust maken van beveiligingskwesties en stimuleer veilig gedrag. Dit is vooral belangrijk in de gezondheidszorg, waar privacygevoelige patiëntgegevens worden beheerd.
 12. Noodplanning: Ontwikkel een plan voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel in samenwerking met de dienstverlener. Dit omvat procedures voor het omgaan met storingen, noodsituaties of beveiligingsinbreuken.
 13. Regelmatige Evaluatie: Regelmatige evaluatie van de dienstverlening en het verzamelen van feedback van medewerkers is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen.

Het succesvol uitbesteden van ICT en back-updiensten vereist een gedegen voorbereiding en samenwerking met een betrouwbare dienstverlener. Door de benodigdheden in acht te nemen en een goed doordacht plan te volgen, kan een huisartsenpraktijk profiteren van betere efficiëntie en beveiliging bij de behandeling van patiëntgegevens.

Achtergrondinformatie

Het uitbesteden van ICT en back-updiensten in een huisartsenpraktijk kan verschillende voordelen en redenen hebben:

 1. Focus op Kernactiviteiten: Door ICT en back-updiensten uit te besteden, kan de huisartsenpraktijk zich richten op de kernactiviteiten, namelijk de zorg voor patiënten. Het beheer van complexe ICT-systemen kan tijdrovend zijn en afleiden van de zorgtaken.
 2. Toegang tot Gespecialiseerde Expertise: ICT- en back-updienstverleners beschikken over gespecialiseerde kennis en expertise. Ze kunnen de nieuwste technologieën en best practices op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming toepassen, wat de algehele beveiliging en efficiëntie kan verbeteren.
 3. Kostenbeheersing: Het uitbesteden van ICT en back-updiensten kan kostenbesparingen opleveren. In plaats van te investeren in dure infrastructuur en interne IT-medewerkers, kunnen huisartsenpraktijken een op maat gemaakt servicecontract afsluiten op basis van hun behoeften.
 4. Schaalbaarheid en Flexibiliteit: Dienstverleners kunnen snel reageren op veranderende behoeften van de praktijk. Ze kunnen schaalbare oplossingen aanbieden en flexibiliteit bieden bij het toevoegen of verwijderen van diensten.
 5. Betere Beveiliging en Back-up: Professionele ICT-dienstverleners zijn goed uitgerust om de beveiliging van gegevens te waarborgen. Ze kunnen redundantie en back-upoplossingen implementeren die de beschikbaarheid van gegevens garanderen en beschermen tegen verlies door calamiteiten.
 6. Naleving en Regulering: In de gezondheidszorg zijn er strikte wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy, zoals HIPAA in de Verenigde Staten. Gespecialiseerde ICT-dienstverleners begrijpen deze vereisten en kunnen helpen bij het waarborgen van naleving.
 7. Minder Kwetsbaar voor Personeelsverloop: Interne IT-medewerkers kunnen vertrekken, met kennisverlies en continuïteitsproblemen tot gevolg. Dienstverleners hebben meestal goed gedefinieerde overgangsplannen en vervangingsmechanismen.
 8. 24/7 Ondersteuning en Monitoring: Veel dienstverleners bieden continue monitoring en ondersteuning, wat kan leiden tot snellere reactietijden bij problemen en minimalisering van downtime.
 9. Up-to-Date Technologie: Dienstverleners investeren in de nieuwste technologieën en infrastructuur. Ze kunnen regelmatig updates en upgrades uitvoeren om ervoor te zorgen dat de praktijk profiteert van de meest recente en beveiligde oplossingen.
 10. Minder Zorgen over Technische Complexiteit: ICT kan complex zijn, en het uitbesteden ervan kan de praktijk ontlasten van technische zorgen en verantwoordelijkheden.