10156 | Organisatie : Informatiebeveiliging : InlogKetenpartners

HansAdvies

Inlog zorgverleners extern

Doel | wat

Praktijkmedewerkers beschikken ook voor toegang tot systemen van ketenpartners over een persoonlijke inlog.

Rationale | waarom

De rationale achter het vragen van persoonlijke inloggegevens voor toegang tot systemen van ketenpartners draait om het waarborgen van beveiliging, privacy, compliance en verantwoordelijkheid. Het is een cruciale stap in het beheer van informatiebeveiliging en het voorkomen van potentiële risico’s in de gezondheidszorg en andere sectoren waar gevoelige gegevens worden gedeeld.

Stappenplan | hoe

Het implementeren van persoonlijke inloggegevens voor toegang tot systemen van ketenpartners in een huisartsenpraktijk vereist een zorgvuldig stappenplan. Hier is een algemene richtlijn voor het opzetten van dit proces:

 1. Identificeer Behoeften en Doelstellingen:
  • Bepaal waarom persoonlijke inloggegevens nodig zijn, zoals verbeterde beveiliging, toegangscontrole, naleving van regelgeving en traceerbaarheid.
 2. Wet- en Regelgeving:
  • Zorg ervoor dat de implementatie voldoet aan wettelijke en regelgevende vereisten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de EU of de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten.
 3. Betrokken Partijen:
  • Identificeer de betrokken partijen, waaronder medewerkers van de huisartsenpraktijk, ketenpartners en IT-personeel.
 4. Bewustwording en Training:
  • Start een bewustwordingscampagne en bied training aan medewerkers over het belang van persoonlijke inloggegevens en het juiste gebruik ervan.
 5. Technische Infrastructuur:
  • Zorg ervoor dat de technische infrastructuur van zowel de huisartsenpraktijk als ketenpartners gereed is voor de implementatie.
 6. Selectie van Inlogmethoden:
  • Kies inlogmethoden die geschikt zijn voor de behoeften van de huisartsenpraktijk, zoals gebruikersnamen/wachtwoorden, tokens, smartcards, biometrie, enz.
 7. Inlogbeheer:
  • Implementeer een systeem voor het beheer van persoonlijke inloggegevens, inclusief de toewijzing, wijziging en intrekking van inloggegevens.
 8. Beveiligingsbeleid en Toegangsbeheer:
  • Stel duidelijke beveiligingsbeleidsregels en toegangscontroles in om te bepalen welke medewerkers toegang hebben tot welke systemen en gegevens.
 9. Testfase:
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat het systeem voor persoonlijke inloggegevens goed werkt en compatibel is met systemen van ketenpartners.
 10. Implementatie:
  • Rol het systeem voor persoonlijke inloggegevens geleidelijk uit, beginnend met een beperkte groep gebruikers voordat het volledig wordt ingezet.
 11. Opleiding en Communicatie:
  • Bied training en communicatie aan medewerkers en ketenpartners over het gebruik van persoonlijke inloggegevens.
 12. Monitoring en Auditing:
  • Stel een systeem in voor continue monitoring en auditing van inlogactiviteiten om ongebruikelijke of verdachte activiteiten op te sporen.
 13. Evaluatie en Bijstelling:
  • Regelmatig evalueren en herzien van het systeem voor persoonlijke inloggegevens om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de behoeften en vereisten.
 14. Documentatie:
  • Houd gedetailleerde documentatie bij van het volledige implementatieproces, inclusief beleidsregels, procedures en incidenten.
 15. Versterken van de Bewustwording:
  • Blijf de bewustwording van medewerkers en ketenpartners bevorderen over het belang van persoonlijke inloggegevens en veiligheid.
 16. Samenwerking met Ketenpartners:
  • Werk nauw samen met ketenpartners om ervoor te zorgen dat de implementatie soepel verloopt en voldoet aan hun vereisten.
 17. Onderhoud en Ondersteuning:
  • Bied continue ondersteuning en onderhoud voor het systeem voor persoonlijke inloggegevens om eventuele problemen snel aan te pakken.

Dit stappenplan biedt een algemene leidraad voor de implementatie van persoonlijke inloggegevens in een huisartsenpraktijk. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften en vereisten van uw praktijk en samen te werken met ketenpartners om een effectieve implementatie te waarborgen.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om te komen tot een persoonlijke inlog van de betrokken medewerkers voor toegang tot systemen van ketenpartners in een huisartsenpraktijk, zijn er verschillende benodigdheden en overwegingen:

 1. Beleidsregels en Procedures: Ontwikkel duidelijke beleidsregels en procedures voor het beheer van persoonlijke inloggegevens, waaronder de toewijzing, wijziging en intrekking van inloggegevens. Deze beleidsregels moeten de basis vormen voor uw implementatie.
 2. Technische Infrastructuur: Zorg ervoor dat uw technische infrastructuur geschikt is voor de implementatie van persoonlijke inloggegevens. Dit omvat zowel de systemen van de huisartsenpraktijk als de systemen van ketenpartners.
 3. Inlogmethoden: Kies geschikte inlogmethoden op basis van uw behoeften en vereisten. Dit kan gebruikersnamen/wachtwoorden, tokens, smartcards, biometrische gegevens, enz. omvatten.
 4. Inlogbeheersysteem: Implementeer een systeem voor het beheer van inloggegevens, dat u helpt bij het genereren, opslaan en beheren van persoonlijke inloggegevens voor medewerkers.
 5. Beveiliging: Zorg voor adequate beveiligingsmaatregelen om inloggegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of lekken. Dit kan encryptie, sterke wachtwoordbeleidsregels en beveiligde opslag omvatten.
 6. Toegangscontrole: Stel toegangscontroles en rechtenbeheer in om te bepalen welke medewerkers toegang hebben tot welke systemen en gegevens. Dit vereist een gedetailleerd overzicht van de benodigde toegangsrechten.
 7. Training en Bewustwording: Train medewerkers en zorg voor bewustwording over het belang van persoonlijke inloggegevens en veilig inloggen. Dit draagt bij aan het verantwoord gebruik van inloggegevens.
 8. Bewaking en Auditing: Implementeer een systeem voor continue monitoring en auditing van inlogactiviteiten om ongebruikelijke of verdachte activiteiten te detecteren.
 9. Naleving van Regelgeving: Zorg ervoor dat uw implementatie voldoet aan wettelijke en regelgevende vereisten, vooral in de gezondheidszorg waar patiëntgegevens moeten worden beschermd.
 10. Samenwerking met Ketenpartners: Werk samen met ketenpartners om ervoor te zorgen dat uw implementatie naadloos aansluit op hun systemen en vereisten.
 11. Documentatie: Houd gedetailleerde documentatie bij van uw implementatie, inclusief beleidsregels, procedures, incidenten en auditverslagen.
 12. Onderhoud en Ondersteuning: Bied continue ondersteuning en onderhoud voor het systeem voor persoonlijke inloggegevens om eventuele problemen snel aan te pakken.
 13. Evaluatie en Bijstelling: Regelmatig evalueren en herzien van het systeem voor persoonlijke inloggegevens om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de behoeften en vereisten.

De benodigdheden zullen variëren op basis van de specifieke behoeften en vereisten van uw huisartsenpraktijk en ketenpartners. Het is belangrijk om samen te werken met relevante belanghebbenden en ervoor te zorgen dat de implementatie grondig wordt gepland en uitgevoerd om beveiliging en naleving te waarborgen.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat de huisartsenpraktijk voor toegang tot systemen van ketenpartners ook een persoonlijke inlog vraagt van de betrokken medewerkers om verschillende redenen:

 1. Beveiliging: Persoonlijke inloggegevens helpen de beveiliging te versterken. Ze zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot systemen en gegevens van ketenpartners. Dit is cruciaal om ongeautoriseerde toegang en gegevenslekken te voorkomen.
 2. Identificatie: Persoonlijke inloggegevens maken het mogelijk om specifieke gebruikers te identificeren. Dit is belangrijk voor auditing- en traceerbaarheidsdoeleinden. In geval van ongeautoriseerde activiteiten kan de verantwoordelijke persoon gemakkelijker worden geïdentificeerd.
 3. Toegangscontrole: Persoonlijke inloggegevens stellen ketenpartners in staat om specifieke rechten en toegangscontroles toe te wijzen aan individuele medewerkers. Niet alle medewerkers hebben dezelfde bevoegdheden, en persoonlijke inloggegevens maken gedifferentieerde toegang mogelijk.
 4. Verantwoordelijkheid: Door elke medewerker een persoonlijke inlog te geven, wordt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van systemen en gegevens gemakkelijker te beheren. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen inloggegevens en moeten zich bewust zijn van de veiligheid ervan.
 5. Compliance: In sommige gevallen kan het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten vereisen dat persoonlijke inloggegevens worden gebruikt. Dit kan onder meer van toepassing zijn op de gezondheidszorgsector, waar de bescherming van patiëntgegevens een prioriteit is.
 6. Integriteit van gegevens: Persoonlijke inloggegevens dragen bij aan de integriteit van gegevens. Ze helpen ervoor te zorgen dat wijzigingen en acties worden toegeschreven aan individuele medewerkers, waardoor gegevensnauwkeurigheid en verantwoordingsplicht worden bevorderd.
 7. Vertrouwen en samenwerking: Het gebruik van persoonlijke inloggegevens kan het vertrouwen opbouwen tussen ketenpartners. Het laat zien dat er aandacht wordt besteed aan beveiliging en dat de privacy en gegevens van elke partner serieus worden genomen.