10250 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Geheimhoudingsafsprakenaandacht

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Bespreken geheimhouding

Doel | wat

Praktische punten rond vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens krijgen regelmatig aandacht op werkoverleg.

Rationale | waarom

Veilig omgaan met patiëntengegevens – elektronisch en op papier – is een combinatie van systemen, wetten en gedrag.

Stappenplan | hoe

Maak veilig omgaan met patiëntengegevens een vast onderdeel van het werkoverleg.

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden om werkoverleg aan te passen

Achtergrondinformatie