10450 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Geheimhoudingsafsprakendisciplinair

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Maatregelen na schenden geheimhouding

Doel | wat

Indien medewerkers zich niet houden aan de afspraken die gemaakt zijn over de geheimhouding van persoonsgegevens dan volgen formele disciplinaire maatregelen indien nodig.

Rationale | waarom

Aanspreken op gedrag houdt elkaar scherp en is een teken van hogere volwassenheid.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als we geen formele disciplinaire maatregelen nemen als een medewerker een wachtwoord niet geheim houdt? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Consequenties verbinden aan het niet naleven van deze geheimhouding is in ziekenhuizen al gebruikelijk aan het worden.