106 | Applicatie : Medicatie voorschrijven : Interactie Signalering

HansAdvies

Interactiemeldingen

Doel | wat

Uw HIS meldt geneesmiddelen interacties.

Rationale | waarom

Hiermee voorkomt u dat u medicatie voorschrijft waarbij sprake is van mogelijke interacties, dubbelmedicatie, contra-indicaties en allergieën.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het signaleren van geneesmiddeleninteracties door het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) of Huisartseninformatiesysteem (HIS) is van groot belang vanwege verschillende redenen:

– Patiëntveiligheid: Het voorkomen van geneesmiddeleninteracties is essentieel voor de veiligheid van de patiënt. Sommige interacties tussen medicijnen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, variërend van verminderde effectiviteit tot potentieel levensbedreigende reacties. Door interacties te signaleren, kunnen zorgverleners stappen ondernemen om risico’s te verminderen.

– Optimalisatie van Behandeling: Het signaleren van geneesmiddeleninteracties helpt zorgverleners bij het optimaliseren van de behandeling. Het stelt hen in staat om geneesmiddelen te selecteren die effectief zijn zonder het risico van schadelijke interacties. Dit draagt bij aan een doeltreffende en veilige medicamenteuze behandeling.

– Betere Besluitvorming: Het EVS/HIS fungeert als een beslissingsondersteunend systeem voor zorgverleners. Door potentiële geneesmiddeleninteracties aan te tonen, ondersteunt het systeem zorgverleners bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over het voorschrijven van medicijnen.

– Vermindering van Medicatiefouten: Het identificeren van geneesmiddeleninteracties helpt bij het voorkomen van medicatiefouten. Fouten kunnen optreden wanneer bepaalde combinaties van medicijnen gelijktijdig worden gebruikt zonder rekening te houden met mogelijke interacties. Het EVS/HIS vermindert dit risico door waarschuwingen te genereren.

– Individuele Aanpassingen: Sommige patiënten kunnen vatbaarder zijn voor bepaalde geneesmiddeleninteracties vanwege hun individuele kenmerken, zoals genetische factoren of bijkomende gezondheidsproblemen. Het EVS/HIS kan deze individuele variabelen in overweging nemen en aangepaste waarschuwingen genereren.

– Naleving van Richtlijnen: Het signaleren van geneesmiddeleninteracties in overeenstemming met richtlijnen en standaarden bevordert een consistente en evidence-based benadering van medicatiebeheer.

– Efficiënte Zorgverlening: Door tijdig mogelijke interacties te identificeren, kunnen zorgverleners efficiënter werken. Ze kunnen direct reageren op waarschuwingen en alternatieve behandelplannen overwegen zonder de noodzaak van latere correcties.

– Verhoogde Patiëntbewustwording: Zorgverleners kunnen patiënten bewust maken van mogelijke geneesmiddeleninteracties. Dit bevordert een proactieve betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorg en medicatiebeheer.