107 | Applicatie : Medicatie voorschrijven : Meetwaarden Signalering

HansAdvies

Signalering meetwaarden

Doel | wat

Uw HIS signaleert relevante afwijkingen in meetwaarden.

Rationale | waarom

Huisartsen vragen vaak laboratoriumonderzoek aan. Voor een belangrijk deel heeft deze laboratoriumdiagnostiek tot doel om ziekte uit te sluiten of om de patiënt gerust te stellen, bijvoorbeeld als de huisarts vermoedt dat de klachten gerelateerd zijn aan psychosociale problematiek. In deze situaties is er een lage pretest kans op ziekte. Als de uitslagen van de laboratoriumdiagnostiek vervolgens toch afwijkend zijn, kan dit een probleem opleveren, want hoe interpreteer je ze dan? Zijn de afwijkingen fors, dan is meestal wel duidelijk dat de patiënt iets mankeert en dat er verdere actie nodig is. Maar kleine afwijkingen in combinatie met een lage pretestkans zijn lastiger te interpreteren. Soms leiden zulke uitslagen zelfs tot een cascade van onterechte diagnostiek en behandelingen. Het is mogelijk om de posttestkans op ziekte te berekenen op basis van pretestkans, laboratorium uitslag, sensitiviteit en specificiteit. In de dagelijkse praktijk doet de huisarts dit soort berekeningen echter niet vaak. Ze zijn moeilijk uit te voeren en slecht toepasbaar wanneer er meerdere laboratoriumuitslagen zijn en meerdere diagnoses worden overwogen. Uw HIS kan u daarmee helpen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het signaleren van relevante afwijkingen in meetwaarden door het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) of Huisartseninformatiesysteem (HIS) is van groot belang om verschillende redenen:

– Vroegtijdige Detectie van Gezondheidsproblemen: Het signaleren van afwijkingen in meetwaarden maakt vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen mogelijk. Dit stelt zorgverleners in staat om snel te reageren op abnormale meetresultaten en passende interventies in te zetten voordat de gezondheidstoestand verslechtert.

– Preventieve Zorg: Door relevante afwijkingen te signaleren, kunnen zorgverleners proactieve maatregelen nemen om verdere gezondheidscomplicaties te voorkomen. Dit kan variëren van aanpassingen in medicatie tot het adviseren van levensstijlveranderingen.

– Optimalisatie van Behandelplannen: Afwijkingen in meetwaarden kunnen wijzen op de noodzaak om behandelplannen aan te passen. Het EVS/HIS kan zorgverleners ondersteunen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over medicatieaanpassingen, doseringswijzigingen of andere behandelingsstrategieën.

– Verbetering van de Zorgcoördinatie: Door relevante afwijkingen te signaleren, wordt de communicatie tussen zorgverleners verbeterd. Het stelt verschillende zorgteamleden in staat om op de hoogte te zijn van de meest recente meetwaarden en samen te werken aan een gecoördineerde zorgaanpak.

– Verbeterde Patiëntbetrokkenheid: Het delen van afwijkende meetwaarden met patiënten vergroot hun bewustzijn van hun gezondheidsstatus. Dit kan de betrokkenheid van de patiënt vergroten en hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan hun eigen zorgmanagement.

– Efficiëntie in Zorgverlening: Door het automatisch signaleren van afwijkingen kunnen zorgverleners efficiënter werken. Ze kunnen zich richten op patiënten met specifieke behoeften en gerichtere zorg leveren.

– Naleving van Klinische Richtlijnen: Het gebruik van het EVS/HIS om afwijkingen in meetwaarden te signaleren, helpt bij het handhaven van naleving van klinische richtlijnen. Het ondersteunt zorgverleners bij het volgen van gestandaardiseerde protocollen voor de behandeling van specifieke aandoeningen.

– Continuïteit van Zorg: Het tijdig signaleren van afwijkingen draagt bij aan de continuïteit van zorg. Het maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen, zelfs tussen reguliere afspraken, en zorgt voor een gestage en consistente zorgverlening.

– Reductie van Gezondheidskosten: Door afwijkingen vroegtijdig te identificeren en te behandelen, kunnen ernstigere gezondheidsproblemen en bijbehorende kosten mogelijk worden voorkomen.