108 | Applicatie : Medicatie voorschrijven : Allergie Signalering

HansAdvies

Signalering allergie

Doel | wat

Uw HIS signaleert allergieën voor geneesmiddelen.

Rationale | waarom

Medicatiebewaking is een belangrijk om op basis van de patiëntkenmerken te controleren of er sprake is van mogelijke interacties, dubbelmedicatie, contra-indicaties en allergieën. De patienten kenmerken moeten daartoe wel gecodeerd (ICPC) beschikbaar zijn.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het signaleren van allergieën voor geneesmiddelen door het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) of Huisartseninformatiesysteem (HIS) is van vitaal belang om verschillende redenen:

– Patiëntveiligheid: Het voorkomen van het voorschrijven van geneesmiddelen waarvoor de patiënt allergisch is, is cruciaal voor de veiligheid van de patiënt. Allergische reacties op medicijnen kunnen variëren van milde huiduitslag tot ernstige, levensbedreigende reacties zoals anafylaxie. Door allergieën te signaleren, worden risico’s op allergische reacties geminimaliseerd.

– Vermindering van Allergische Reacties: Het voorschrijven van medicijnen waarvoor de patiënt allergisch is, kan ernstige allergische reacties veroorzaken. Door allergieën te signaleren, kunnen zorgverleners vermijden dat patiënten medicijnen krijgen waarop ze mogelijk negatief reageren.

– Besluitvorming Ondersteunen: Het EVS/HIS fungeert als een beslissingsondersteunend systeem voor zorgverleners. Het signaleren van allergieën ondersteunt zorgverleners bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over het voorschrijven van medicijnen.

– Individuele Aanpassingen: Sommige patiënten kunnen allergieën hebben die uniek zijn voor hun individuele gezondheidssituatie. Het EVS/HIS kan individuele allergische reacties in overweging nemen en aangepaste waarschuwingen genereren op basis van de specifieke allergiegeschiedenis van de patiënt.

– Verhoging van de Patiëntveiligheid bij Polyfarmacie: In situaties waarin patiënten meerdere medicijnen gebruiken, wordt de kans op allergische reacties vergroot. Het EVS/HIS kan zorgverleners helpen bij het beheren van allergieën en het minimaliseren van risico’s bij patiënten met complexe medicatieregimes.

– Vermindering van Medicatiefouten: Het signaleren van allergieën vermindert het risico op medicatiefouten, zoals het voorschrijven van medicijnen waarvoor de patiënt bekend is allergisch te zijn.

– Efficiëntie in Zorgverlening: Door tijdig allergieën te identificeren, kunnen zorgverleners efficiënter werken. Ze kunnen direct reageren op waarschuwingen en alternatieve behandelplannen overwegen zonder de noodzaak van latere correcties.

Verbeterde Patiëntcommunicatie: Het signaleren van allergieën biedt een gelegenheid voor zorgverleners om met patiënten te communiceren over hun allergiegeschiedenis. Dit bevordert een open dialoog over medicatie en vergroot de bewustwording bij patiënten.