110 | Infrastructuur : Medicatie voorschrijven : EVS diensten Kompas

HansAdvies

EVS gekoppeld aan geneesmiddelenkompas

Doel | wat

Uw HIS is gekoppeld aan een geneesmiddelenkompas.

Rationale | waarom

Het doel van het geneesmiddelenkompas (GK) is gepast gebruik van geneesmiddelen stimuleren. Dat doet het GK door artsen te adviseren om alleen geneesmiddelen voor te schrijven, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze écht werken. Geneesmiddelen waarvoor dat niet is bewezen, moeten niet worden voorgeschreven, ook al zijn ze nog zo goedkoop. En artsen moeten hele dure geneesmiddelen waarvan de werking wel is bewezen, alleen voorschrijven als er geen ander, goedkoper middel beschikbaar is dat even goed werkt.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het hebben van een koppeling met het Geneesmiddelenkompas kan voor een huisarts verschillende voordelen hebben:

– Actuele Informatie over Geneesmiddelen: Het Geneesmiddelenkompas biedt actuele en objectieve informatie over geneesmiddelen, inclusief eigenschappen, bijwerkingen, interacties en prijzen. Een koppeling met dit kompas stelt de huisarts in staat om snel toegang te krijgen tot betrouwbare informatie bij het voorschrijven van medicatie.

– Evidence-based Besluitvorming: Het Geneesmiddelenkompas baseert zich op evidence-based informatie en praktijkrichtlijnen. Door deze informatie te raadplegen, kan de huisarts meer onderbouwde beslissingen nemen bij het voorschrijven van medicatie, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

– Optimalisatie van Behandelplannen: De koppeling met het Geneesmiddelenkompas kan de huisarts helpen bij het optimaliseren van behandelplannen. Het stelt hen in staat om snel te evalueren welk geneesmiddel het meest geschikt is voor een specifieke patiënt, rekening houdend met individuele kenmerken en eventuele comorbiditeiten.

– Efficiëntie in Zorgverlening: Directe toegang tot het Geneesmiddelenkompas vanuit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) kan de efficiëntie van de zorgverlening vergroten. De huisarts kan snel en gemakkelijk essentiële informatie vinden zonder te hoeven schakelen tussen verschillende systemen.

– Up-to-date Kennis over Nieuwe Geneesmiddelen: Het Geneesmiddelenkompas wordt regelmatig bijgewerkt met informatie over nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen. Een koppeling met het kompas zorgt ervoor dat de huisarts op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en beschikbare behandelingen.

– Inzicht in Kosten van Medicatie: Het Geneesmiddelenkompas biedt informatie over de kosten van verschillende medicijnen. Dit kan de huisarts helpen bij het maken van afwegingen tussen effectiviteit en kosten, wat relevant is in het kader van kostenbeheersing in de gezondheidszorg.

– Patiëntenvoorlichting: Door toegang te hebben tot het Geneesmiddelenkompas kan de huisarts patiënten voorzien van betrouwbare en begrijpelijke informatie over voorgeschreven medicatie. Dit draagt bij aan patiëntenvoorlichting en helpt bij het vergroten van het begrip en de therapietrouw.

– Verbeterde Samenwerking met Apothekers: Een koppeling met het Geneesmiddelenkompas kan de samenwerking tussen huisartsen en apothekers verbeteren. Het delen van dezelfde betrouwbare informatiebron kan bijdragen aan een meer gestroomlijnde communicatie en coördinatie van zorg.