111 | Applicatie : Medicatie voorschrijven : Formularium

HansAdvies

Lokaal formularium in HIS

Doel | wat

U beschikt over de mogelijkheid om een lokaal formularium in het HIS op te nemen.

Rationale | waarom

Huisartsen maken op lokaal niveau geregeld afspraken over het te voeren farmacotherapeutisch beleid Wanneer deze afspraken opgenomen kunnen worden in het HIS/EVS dan kunt u de lokale werkafspraken eenvoudig raadplegen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het toevoegen van een lokaal formularium aan het Huisartseninformatiesysteem (HIS) kan voor huisartsen verschillende voordelen hebben:

– Lokale Behandelrichtlijnen: Een lokaal formularium stelt de huisarts in staat om specifieke behandelrichtlijnen en voorkeuren van de lokale gezondheidszorgpraktijk op te nemen. Hierdoor kan de huisarts de meest relevante en actuele behandelingsaanbevelingen voor de lokale populatie volgen.

– Afstemming op Lokale Protocollen: Lokale gezondheidszorginstellingen of regio’s kunnen specifieke protocollen of richtlijnen hebben die niet noodzakelijk algemeen geldig zijn. Door een lokaal formularium toe te voegen, kan de huisarts zijn behandelpraktijken afstemmen op deze lokale protocollen.

– Specifieke Patiëntenpopulatie: Verschillende regio’s kunnen verschillen in de samenstelling van de patiëntenpopulatie, demografie en prevalentie van bepaalde aandoeningen. Een lokaal formularium kan specifieke aanbevelingen bevatten die beter aansluiten bij de kenmerken van de lokale patiëntenpopulatie.

– Regionalisatie van Medicatiekeuzes: Lokale formularia kunnen rekening houden met regionale voorkeuren en beschikbaarheid van medicijnen. Dit kan de huisarts helpen bij het maken van medicatiekeuzes die goed beschikbaar zijn en passen binnen het lokale zorgsysteem.

– Samenwerking met Lokale Zorgpartners: Het gebruik van een lokaal formularium kan de samenwerking met andere lokale zorgverleners, zoals apothekers en specialisten, bevorderen. Het delen van gemeenschappelijke richtlijnen vergemakkelijkt de communicatie en coördinatie van zorg.

– Up-to-date Informatie: Een lokaal formularium kan regelmatig worden bijgewerkt met de nieuwste lokale behandelrichtlijnen en protocollen. Dit zorgt ervoor dat de huisarts toegang heeft tot actuele informatie die relevant is voor de lokale context.

– Maatwerk in Behandelplannen: Het toevoegen van een lokaal formularium biedt flexibiliteit aan huisartsen om behandelplannen op maat te maken op basis van lokale overwegingen, wat kan leiden tot meer gepersonaliseerde zorg.

– Verbeterde Efficiëntie: Een lokaal formularium in het HIS kan de efficiëntie van de huisarts verhogen door snel toegang te bieden tot lokale behandelrichtlijnen en protocollen. Dit kan tijdwinst opleveren bij het nemen van behandelbeslissingen.

– Faciliteren van Opleiding en Inwerken: Voor nieuwe huisartsen die in een bepaalde regio beginnen, kan een lokaal formularium dienen als een waardevol hulpmiddel om zich snel vertrouwd te maken met lokale behandelpraktijken en protocollen.

– Betere Patiëntenuitkomsten: Het volgen van lokale behandelrichtlijnen kan leiden tot betere patiëntenuitkomsten, omdat de zorg meer is afgestemd op de specifieke behoeften en kenmerken van de lokale bevolking.