112 | Applicatie : Medicatie voorschrijven : OnlineOverzichtMedicatie

HansAdvies

Online medicatie overzicht

Doel | wat

U heeft de mogelijkheid om uw patiënten een online medicatie-overzicht te bieden.

Rationale | waarom

Het is wenselijk dat patienten een overzicht kunnen krijgen van de gebruikte medicatie. Het is dan wel noodzakelijk dat het door u aangeboden overzicht actueel is. Wees u bewust van mogelijke verschillen in het overzicht van de apotheek en het uwe.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het aanbieden van een online medicatie-overzicht voor patiënten in een huisartsenpraktijk is belangrijk om verschillende redenen:

– Patiëntbetrokkenheid: Het bieden van toegang tot een online medicatie-overzicht moedigt patiëntbetrokkenheid aan. Patiënten hebben de mogelijkheid om hun eigen medicatiegegevens in te zien, wat hun bewustzijn vergroot en hen meer betrekt bij hun eigen gezondheidszorg.

– Medicatiebewustzijn: Een online medicatie-overzicht stelt patiënten in staat om een duidelijk beeld te krijgen van de medicijnen die ze gebruiken, inclusief namen, doseringen en toedieningsinstructies. Dit draagt bij aan een beter begrip van hun behandelingsregime en bevordert medicatiebewustzijn.

– Voorkomen van Medicatiefouten: Patiënten kunnen hun online medicatie-overzicht raadplegen om te controleren of de verstrekte informatie overeenkomt met hun eigen waarneming. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke fouten, zoals onjuiste doseringen of ontbrekende medicijnen, waardoor de kans op medicatiefouten wordt verminderd.

– Zelfmanagement: Een online medicatie-overzicht stelt patiënten in staat om actiever betrokken te zijn bij hun zelfmanagement. Ze kunnen hun medicatielijst raadplegen, vragen stellen aan hun zorgverleners en hun medicatie beter beheren, wat de algehele gezondheid en therapietrouw kan bevorderen.

– Verhoogde Transparantie: Het aanbieden van een online medicatie-overzicht bevordert transparantie tussen zorgverleners en patiënten. Patiënten hebben inzicht in hun medicatiegeschiedenis, wat belangrijk is voor een effectieve communicatie en samenwerking in de zorg.

– Gemak voor Patiënten: Patiënten hebben gemakkelijk toegang tot hun medicatiegegevens zonder dat ze fysiek naar de huisartsenpraktijk hoeven te komen. Dit biedt meer flexibiliteit en gemak, wat vooral nuttig is voor patiënten met drukke schema’s of mobiliteitsproblemen.

– Ondersteuning bij Consultaties: Een online medicatie-overzicht kan tijdens consultaties dienen als referentiepunt voor zorgverleners. Het vergemakkelijkt discussies over medicatie, bijwerkingen en eventuele aanpassingen in het behandelingsplan.

– Therapietrouw Verbeteren: Door patiënten inzicht te geven in hun medicatiegegevens, kunnen ze beter begrijpen waarom bepaalde medicijnen zijn voorgeschreven en hoe ze deze op de juiste manier moeten innemen. Dit draagt bij aan een verbeterde therapietrouw.

– Efficiëntere Zorgverlening: Het beschikbaar stellen van een online medicatie-overzicht kan leiden tot efficiëntere zorgverlening. Patiënten kunnen voorafgaand aan afspraken hun medicatiegeschiedenis raadplegen, wat de discussie met zorgverleners kan stroomlijnen.

– Informatieve Tool: Het online medicatie-overzicht fungeert als een informatieve tool voor zowel zorgverleners als patiënten, waardoor de communicatie wordt verbeterd en een gezamenlijk begrip van het behandelingsplan wordt bevorderd.