12 | Zorgproces | Aanvragen diagnostiek : Orderset?

HansAdvies

Digitale probleemgerichte diagnostiek

Doel | wat

U maakt gebruik van digitale probleemgerichte diagnostiek.

Rationale | waarom

De voordelen van digitaal aanvragen van laboratoriumdiagnostiek:

  • de patiënt kan digitaal op de hoogte worden gesteld van de laboratoriumaanvraag
  • de aanvraag komt direct in het laboratoriumsysteem terecht, zonder risico op handmatige fouten of zelf aankruisen van extra onderzoeken door de patiënt
  • de aanvraag is altijd terug te vinden
  • thuisprikken voor de patiënt is eenvoudig op digitale wijze aan te vragen
  • het is mogelijk om doktersassistenten te machtigen om namens de arts te doen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het gebruik van digitale probleemgeoriënteerde diagnostiek in de huisartsenpraktijk biedt verschillende voordelen en draagt bij aan de kwaliteit van de zorg:

– Efficiëntie: Digitale probleemgeoriënteerde diagnostiek kan het proces van diagnose en behandeling versnellen. Door gebruik te maken van digitale tools kunnen huisartsen sneller relevante informatie verzamelen en analyseren, wat de efficiëntie van het diagnostisch proces ten goede komt.

– Nauwkeurigheid: Digitale diagnostische tools kunnen helpen bij het stellen van nauwkeurige diagnoses door gestructureerde gegevensverzameling en analyse. Dit kan leiden tot een verbeterde precisie in het identificeren van gezondheidsproblemen en het bepalen van de meest geschikte behandelingsplannen.

– Gepersonaliseerde Zorg: Digitale probleemgeoriënteerde diagnostiek kan bijdragen aan meer gepersonaliseerde zorg. Door specifieke informatie te verzamelen over symptomen, medische geschiedenis en andere relevante factoren, kan de huisarts behandelplannen op maat maken die beter zijn afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt.

– Tijdsbesparing: Het gebruik van digitale tools voor diagnostiek kan tijdsbesparend zijn voor zowel de huisarts als de patiënt. Snellere diagnoseprocessen kunnen leiden tot een effectievere benutting van de spreekuurtijd en verminderen de wachttijd voor patiënten.

– Besluitondersteuning: Digitale diagnostische tools kunnen huisartsen ondersteunen bij besluitvorming door het verstrekken van relevante informatie, richtlijnen en aanbevelingen op basis van verzamelde gegevens. Dit draagt bij aan een meer geïnformeerde en evidence-based praktijk.

– Continuïteit van Zorg: Digitale diagnostische tools kunnen bijdragen aan de continuïteit van zorg. Ze maken gestandaardiseerde en gedocumenteerde informatie beschikbaar, waardoor het gemakkelijker wordt om relevante gegevens te delen met andere zorgverleners en de overdracht van zorg te vergemakkelijken.

– Patiëntbetrokkenheid: Het gebruik van digitale diagnostische tools kan de betrokkenheid van patiënten vergroten. Het delen van digitale vragenlijsten of het verstrekken van online gezondheidsinformatie kan patiënten aanmoedigen om actief deel te nemen aan hun eigen zorgproces.

– Data-analyse en Trends: Digitale diagnostische tools genereren gestructureerde gegevens die kunnen worden geanalyseerd voor trends en patronen. Dit kan waardevol zijn voor de huisarts om inzicht te krijgen in de gezondheid van individuele patiënten en populatiegezondheid.

– Preventieve Zorg: Door digitale probleemgeoriënteerde diagnostiek te integreren, kunnen huisartsen gemakkelijker preventieve zorgmaatregelen identificeren en implementeren. Het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen kan helpen bij het voorkomen van verdere complicaties.

– Innovatie in de Gezondheidszorg: Het gebruik van digitale diagnostiek bevordert innovatie in de gezondheidszorg. Het maakt deel uit van de bredere verschuiving naar e-health en draagt bij aan het moderniseren van zorgprocessen.