125 | Organisatie : Videoconsult : VideoconsultVaardig

HansAdvies

Vaardigheid Videoconsultatie

Doel | wat

Praktijkmedewerkers beschikken over de vaardigheden om te kunnen beeldbellen.

Rationale | waarom

Wees u bewust dat een gesprek ‘via een scherm’ anders aanvoelt of verloopt dan een gesprek in het ‘echt’.

Stappenplan | hoe

Mocht u behoefte hebben aan scholing voor het professioneel beeldbellen, kunt u bijvoorbeeld via de LHV zich hiervoor intekenen. Ook op HAWeb zijn er discussies te volgen rondom dit thema.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat huisartsen zich vaardig voelen in het uitvoeren van videoconsultaties om verschillende redenen:

– Toegankelijkheid van Zorg: Videoconsultaties stellen patiënten in staat om medische zorg te ontvangen zonder fysiek naar de huisartsenpraktijk te komen. Dit vergroot de toegankelijkheid van zorg, vooral voor patiënten die moeilijkheden hebben met mobiliteit, transport of die in afgelegen gebieden wonen.

– Continuïteit van Zorg: Videoconsultaties bieden een manier om de continuïteit van zorg te waarborgen, zelfs in situaties waarin fysieke afspraken moeilijk te plannen zijn, zoals tijdens noodsituaties, pandemieën of andere belemmeringen.

– Efficiëntie en Tijdswinst: Videoconsultaties kunnen efficiënter zijn dan fysieke consultaties, omdat ze tijdwinst opleveren voor zowel de huisarts als de patiënt. Hierdoor kunnen meer consultaties op een dag worden gepland.

– Flexibiliteit voor Patiënten: Videoconsultaties bieden flexibiliteit voor patiënten om medische zorg te ontvangen op een tijdstip en locatie die voor hen het meest geschikt is. Dit kan vooral handig zijn voor mensen met drukke schema’s.

– Behoud van Sociale Afstand: In situaties waarin sociale afstand cruciaal is, zoals tijdens pandemieën, helpt videoconsultatie bij het verminderen van fysiek contact en het risico op de verspreiding van infectieziekten.

– Gezondheid van Medewerkers: Videoconsultaties verminderen de blootstelling van huisartsen en ander medisch personeel aan potentieel besmettelijke ziekten. Dit draagt bij aan het behoud van de gezondheid van zorgverleners.

– Multidisciplinaire Samenwerking: Videoconsultaties vergemakkelijken multidisciplinaire samenwerking door zorgverleners, specialisten en andere medische professionals op afstand te verbinden en gezamenlijk aan de zorg van de patiënt te werken.

– Patiënttevredenheid: Voor sommige patiënten kan de mogelijkheid om zorg te ontvangen via videoconsultaties een positieve ervaring zijn. Het biedt gemak en kan de algehele tevredenheid van patiënten vergroten.

– Technologische Vooruitgang Benutten: In een steeds meer gedigitaliseerde samenleving is het belangrijk dat huisartsen moderne technologische mogelijkheden benutten. Het gebruik van videoconsultaties is een manier om technologische vooruitgang in de gezondheidszorg te integreren.

– Ondersteuning van Zorg op Afstand: Videoconsultaties zijn een belangrijk onderdeel van de groeiende trend van zorg op afstand. Het stelt huisartsen in staat om zorg te verlenen aan patiënten die zich op afstand bevinden.