170 | Applicatie : Ketenzorg : ToegangDossierSpecialist

HansAdvies

Toegang HIS voor specialist

Doel | wat

Medisch specialisten die medebehandelaar zijn hebben toegang tot relevante gegevens in het medisch dossier.

Rationale | waarom

De rationaliteit achter het delen van medische informatie tussen huisartsen en medisch specialisten is gebaseerd op het streven naar de beste mogelijke zorg voor de patiënt. Het draagt bij aan betere besluitvorming, efficiëntere zorg en verhoogde patiëntveiligheid.

Stappenplan | hoe

Het stappenplan om de behandelend medisch specialist toegang te geven tot relevante gegevens uit het medisch dossier van de huisarts omvat een aantal cruciale stappen:

 1. Identificeer de Noodzaak:
  • Bepaal de reden waarom de behandelend medisch specialist toegang nodig heeft tot de gegevens van de huisarts. Dit kan een doorverwijzing van de huisarts betreffen of andere medische samenwerking.
 2. Wettelijke en Regelgevende Overwegingen:
  • Onderzoek de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in Europa of HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) in de Verenigde Staten.
 3. Toestemming van de Patiënt:
  • Informeer de patiënt over de voorgenomen gegevensuitwisseling en verkrijg de schriftelijke toestemming van de patiënt. De patiënt moet begrijpen welke informatie wordt gedeeld en waarom.
 4. Technische Infrastructuur:
  • Zorg ervoor dat de technische infrastructuur van zowel de huisartsenpraktijk als de specialistische zorginstelling geschikt is voor gegevensuitwisseling. Dit omvat compatibiliteit van systemen en beveiligingsmaatregelen.
 5. Beveiliging en Toegangsbeheer:
  • Implementeer beveiligingsprotocollen en toegangsbeheermaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens. Gegevens moeten worden versleuteld en er moeten sterke authenticatiemethoden worden gebruikt.
 6. Gegevensdelingsovereenkomst:
  • Stel een overeenkomst op tussen de huisartsenpraktijk en de specialistische zorginstelling waarin de voorwaarden voor gegevensuitwisseling worden vastgelegd. Dit omvat de doeleinden, verantwoordelijkheden, beveiligingsmaatregelen en naleving van de wetgeving.
 7. Technische Integratie:
  • Implementeer technische integratie tussen de systemen van de huisarts en de specialist. Dit kan het gebruik van gestandaardiseerde gezondheidsinformatiesystemen omvatten, zoals HL7 of FHIR.
 8. Gebruikerstraining:
  • Train zorgverleners en ander personeel in het gebruik van het gegevensuitwisselingssysteem en de naleving van beveiligingsprotocollen.
 9. Toegangscontrole en Monitoring:
  • Zorg voor een systeem voor toegangscontrole en monitoring om te registreren wie toegang heeft tot welke gegevens en wanneer.
 10. Patiëntinformatie en Educatie:
  • Informeer patiënten over het proces van gegevensuitwisseling en leg uit hoe hun privacy wordt beschermd. Zorg voor educatief materiaal om patiënten te ondersteunen.
 11. Testen en Validatie:
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat gegevens correct worden uitgewisseld en dat beveiligingsmaatregelen effectief zijn.
 12. Implementatie en Evaluatie:
  • Implementeer de gegevensuitwisseling en evalueer regelmatig de prestaties, beveiliging en naleving van regelgeving.
 13. Onderhoud en Updates:
  • Onderhoud en update de systemen en beveiligingsmaatregelen om te blijven voldoen aan de vereisten en technologische ontwikkelingen.
 14. Bewustwording en Training bijwerken:
  • Zorg ervoor dat zorgverleners op de hoogte blijven van de nieuwste beveiligings- en privacyprocedures en train nieuwe medewerkers bij indiensttreding.

Het stappenplan moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en wettelijke vereisten van de zorginstellingen en de regio waarin ze opereren. Het waarborgen van de privacy en beveiliging van patiëntgegevens is van het grootste belang tijdens het gehele proces van gegevensuitwisseling tussen huisartsen en specialisten.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat de behandelend medisch specialist toegang heeft tot relevante gegevens uit het medisch dossier van de huisarts om verschillende redenen:

 1. Compleet beeld van de medische geschiedenis: Toegang tot het medisch dossier van de huisarts stelt de specialist in staat om een volledig beeld te krijgen van de medische geschiedenis van de patiënt. Dit omvat informatie over eerdere diagnoses, behandelingen, medicatiegebruik, allergieën en andere relevante gegevens die van invloed kunnen zijn op de huidige gezondheidstoestand.
 2. Efficiëntere en effectievere zorg: Het hebben van toegang tot relevante medische informatie stelt de specialist in staat om snellere en nauwkeurigere diagnoses te stellen. Dit kan leiden tot een efficiëntere behandeling en zorg, wat vooral belangrijk is in noodgevallen of bij complexe medische aandoeningen.
 3. Voorkomen van herhaalde tests en procedures: Door inzicht te krijgen in eerdere testresultaten en procedures die zijn uitgevoerd door de huisarts, kan de specialist onnodige herhaling van tests en procedures vermijden, wat de kosten voor de gezondheidszorg kan verlagen en de patiënt bespaart van onnodig ongemak.
 4. Coördinatie van zorg: Samenwerking tussen huisartsen en specialisten is essentieel voor een effectieve en naadloze zorgcoördinatie. Toegang tot elkaars gegevens vergemakkelijkt deze samenwerking, wat vooral belangrijk is bij langdurige zorg of complexe aandoeningen waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn.
 5. Patiëntveiligheid: Het delen van informatie tussen de huisarts en specialist draagt bij aan de patiëntveiligheid. Het minimaliseert het risico op medicatiefouten, allergische reacties en andere potentiële complicaties die kunnen optreden als gevolg van onvolledige of ontbrekende medische informatie.
 6. Continuïteit van zorg: Door toegang te hebben tot het medisch dossier van de huisarts kan de specialist zorgen voor een naadloze overgang in de zorg wanneer de patiënt wordt doorverwezen. Dit zorgt ervoor dat de patiënt de juiste zorg krijgt zonder onderbrekingen.
 7. Patiëntgerichte zorg: Het stelt de specialist in staat om de behandeling en benadering af te stemmen op de specifieke behoeften en wensen van de patiënt, wat leidt tot meer gepersonaliseerde en patiëntgerichte zorg.
 8. Efficiënter gebruik van middelen: Door gegevens te delen, kunnen huisartsen en specialisten gezamenlijk beslissen welke zorgverleners het meest geschikt zijn voor bepaalde aspecten van de behandeling, wat kan leiden tot een efficiënter gebruik van middelen en expertise.