18 | Zorgproces : Beslisondersteuning : % Beslisondersteuning

HansAdvies

Opvolging beslisondersteuning

Doel | wat

Aanbevelingen van de beslisondersteunende module volgt u vrijwel steeds op.

Rationale | waarom

Beslissingsondersteunende modules baseren zich vaak op evidence-based praktijkrichtlijnen. Door deze aanbevelingen op te volgen, kan de huisarts ervoor zorgen dat de geboden zorg gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde informatie en best practices.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Beslisondersteuningsmodule

Achtergrondinformatie

Het opvolgen van de aanbevelingen van de beslissingsondersteunende module van het Huisartseninformatiesysteem (HIS) is belangrijk om verschillende redenen:

– Kwaliteit van de Zorg: Beslissingsondersteuningssystemen zijn ontworpen om actuele medische kennis en richtlijnen te integreren in de zorgpraktijk. Door de aanbevelingen op te volgen, kan de huisarts de kwaliteit van de zorg verbeteren en ervoor zorgen dat deze in lijn is met de meest recente medische standaarden.

– Patiëntveiligheid: Beslissingsondersteuning helpt bij het identificeren van potentiële risico’s en geeft aanbevelingen om deze risico’s te verminderen. Het opvolgen van deze aanbevelingen draagt bij aan de patiëntveiligheid door het voorkomen van fouten en het minimaliseren van onnodige risico’s.

– Evidentie-based Praktijk: Beslissingsondersteunende modules baseren zich vaak op evidence-based praktijkrichtlijnen. Door deze aanbevelingen op te volgen, kan de huisarts ervoor zorgen dat de geboden zorg gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde informatie en best practices.

– Efficiëntie in Besluitvorming: Beslissingsondersteuning kan de efficiëntie van de besluitvorming verbeteren door snel toegang te bieden tot relevante informatie en suggesties voor diagnostiek en behandeling. Dit kan leiden tot snellere en effectievere zorgverlening.

– Bevordering van Preventieve Zorg: Beslissingsondersteuning kan aanbevelingen doen met betrekking tot preventieve zorg en screeningsprocedures. Door deze aanbevelingen op te volgen, kan de huisarts bijdragen aan het bevorderen van preventieve maatregelen en vroegtijdige detectie van aandoeningen.

– Consistente Zorg: Beslissingsondersteuning helpt bij het handhaven van consistentie in de zorgpraktijk. Dit is vooral belangrijk in een multidisciplinaire omgeving waar verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt.

– Ondersteuning bij Complexe Casuïstiek: In situaties met complexe casuïstiek kan beslissingsondersteuning waardevolle inzichten bieden en de huisarts ondersteunen bij het nemen van beslissingen die gebaseerd zijn op een breder scala aan informatie.

– Patiënttevredenheid: Door de aanbevelingen van de beslissingsondersteunende module op te volgen, kan de huisarts effectieve en goed onderbouwde zorg bieden. Dit kan de tevredenheid van de patiënten vergroten door hen vertrouwen te geven in de behandeling die ze ontvangen.

– Zorgcoördinatie: Het opvolgen van de aanbevelingen kan bijdragen aan een betere coördinatie van zorg, met name wanneer verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt. Het helpt bij het delen van relevante informatie en het handhaven van samenhang in de zorg.

– Zorgkostenbeheersing: Door beslissingsondersteunende aanbevelingen op te volgen, kan de huisarts bijdragen aan efficiëntere zorgprocessen, wat kan resulteren in een betere beheersing van zorgkosten.