2001 | Informatie : ADEPD : ADEPD%EpisodesContacten

HansAdvies

% ADEPD registratie episodes

Doel | wat

U werkt volgens de ADEPD-richtlijnen

Rationale | waarom

Door goede codering van medische informatie heeft u een beter overzicht van de ingevoerde gegevens en daarmee de mogelijkheid tot betere diagnostiek en behandeling. U maakt hiermee beter gebruik van uw HIS database

Stappenplan | hoe

Zorg dat u ieder contact afsluit met een passende ICPC code. Maak gebruik van algemene ICPC’s als het ‘probleem/onderwerp’ nog niet duidelijk is. U kunt op een later moment deze algemene ICPC weer vervangen door een meer concrete zodra dit mogelijk is.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het koppelen van uitgevoerde consulten aan bijpassende episodes in de medische administratie van een huisartsenpraktijk is belangrijk om verschillende redenen:

– Continuïteit van Zorg: Het koppelen van consulten aan episodes bevordert de continuïteit van zorg. Het helpt bij het bijhouden van de gezondheidsproblemen van een patiënt over meerdere consulten en bezoeken, waardoor een completer beeld ontstaat van de medische geschiedenis.

– Geïntegreerde Patiëntinformatie: Door consulten te koppelen aan episodes ontstaat een geïntegreerde en gestructureerde weergave van de gezondheidssituatie van een patiënt. Het biedt een duidelijk overzicht van alle relevante informatie over een specifieke aandoening of gezondheidsprobleem.

– Efficiënte Dossiervorming: Het maakt de dossiervorming efficiënter. Huisartsen kunnen snel toegang krijgen tot alle relevante informatie met betrekking tot een specifieke episode, waardoor ze beter in staat zijn om effectieve beslissingen te nemen en zorgplannen op te stellen.

– Betere Coördinatie van Zorg: Gekoppelde episodes dragen bij aan een betere coördinatie van zorg. Het maakt het gemakkelijker voor verschillende zorgverleners om samen te werken en te begrijpen welke behandelingen en adviezen eerder zijn gegeven.

– Ondersteuning van Rapportage en Analyse: Gekoppelde episodes ondersteunen rapportage en analyse van gezondheidsgegevens. Het biedt de mogelijkheid om trends, patronen en resultaten over specifieke gezondheidsproblemen te identificeren, wat waardevol is voor zowel klinische besluitvorming als beleidsvorming.

– Verbeterde Patiëntenzorg: Het koppelen van consulten aan episodes draagt bij aan verbeterde patiëntenzorg. Het stelt huisartsen in staat om meer gestructureerde en doelgerichte behandelingen te plannen, rekening houdend met de volledige context van de gezondheidssituatie van de patiënt.

– Patiëntbetrokkenheid: Patiënten kunnen beter betrokken worden bij hun eigen zorgproces als ze begrijpen hoe verschillende consulten zijn gekoppeld aan specifieke gezondheidsproblemen of episodes. Dit kan de therapietrouw en het begrip van de medische situatie bevorderen.

– Betere Diagnostiek: Het koppelen van consulten aan episodes ondersteunt betere diagnostiek. Huisartsen kunnen gemakkelijker verbanden leggen tussen symptomen, onderzoeksresultaten en medische interventies, wat kan bijdragen aan een snellere en nauwkeurigere diagnose.

– Bevordering van Evidence-based Praktijk: Gekoppelde episodes ondersteunen evidence-based praktijkvoering. Het stelt huisartsen in staat om richtlijnen en protocollen effectiever toe te passen op specifieke gezondheidsproblemen en patiëntenpopulaties.

– Registratie en Facturatie: In sommige zorgsystemen is het koppelen van consulten aan episodes belangrijk voor registratie en facturatie. Het zorgt voor een juiste en gedetailleerde registratie van de geleverde zorg, wat van invloed kan zijn op vergoedingen en financiële afhandeling.