20030 | Zorgproces : PGO : Thuismetingen

HansAdvies

Gebruik thuismetingen

Doel | wat

U kunt thuismetingen verwerken in uw HIS.

Rationale | waarom

Het doorgeven van thuismetingen kan vaak al via een portaal. Er zijn ook ontwikkelingen om het PGO van een patiënt te koppelen aan uw HIS.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het verwerken van thuismetingen in het Huisartseninformatiesysteem (HIS) is belangrijk om verschillende redenen:

– Compleet Beeld van Gezondheid: Door thuismetingen op te nemen in het HIS krijgt de huisarts een completer beeld van de gezondheid van de patiënt. Hierdoor kunnen zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen nemen over de behandeling en het beheer van de gezondheidstoestand van de patiënt.

– Continue Monitoring: Thuismetingen stellen patiënten in staat om hun gezondheid thuis te monitoren op een dagelijkse basis. Deze continue monitoring kan helpen bij het identificeren van trends, het vroegtijdig detecteren van afwijkingen en het inspelen op veranderingen in de gezondheidssituatie van de patiënt.

– Zelfmanagement Ondersteunen: Het opnemen van thuismetingen in het HIS ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt. Patiënten worden aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun gezondheid door regelmatig metingen uit te voeren en de resultaten te delen met hun zorgverleners.

– Efficiëntere Zorgverlening: Het gebruik van thuismetingen kan de efficiëntie van de zorgverlening vergroten. Huisartsen kunnen de resultaten van thuismetingen snel evalueren en indien nodig aanpassingen maken aan het behandelplan, zonder dat een fysiek bezoek aan de praktijk noodzakelijk is.

– Vroegtijdige Interventie: Door thuismetingen op te nemen in het HIS kunnen zorgverleners vroegtijdig ingrijpen bij veranderingen in de gezondheid van de patiënt. Dit kan leiden tot snellere interventies en een betere beheersing van gezondheidsproblemen.

– Verhoging van Patiënttevredenheid: Het integreren van thuismetingen in het HIS kan de tevredenheid van patiënten vergroten. Patiënten ervaren een meer proactieve benadering van hun gezondheidszorg, wat hun betrokkenheid en tevredenheid kan verhogen.

– Optimalisatie van Behandelplannen: Door regelmatige thuismetingen op te nemen in het HIS kunnen behandelplannen worden geoptimaliseerd op basis van actuele gegevens. Dit draagt bij aan meer gepersonaliseerde en doelgerichte zorg.

– Faciliteren van Telezorg: Thuismetingen zijn een belangrijk element in telezorg (e-health). Het stelt zorgverleners in staat om op afstand de gezondheid van patiënten te volgen en te beheren, wat vooral waardevol is in situaties waar persoonlijke interactie beperkt is, zoals bij pandemieën.

– Gegevensdocumentatie: Het opnemen van thuismetingen in het HIS zorgt voor een gestructureerde documentatie van meetgegevens. Dit vergemakkelijkt het delen van informatie tussen zorgverleners, wat belangrijk is voor een geïntegreerde en samenhangende gezondheidszorg.

– Ondersteuning van Chronische Zorg: Voor patiënten met chronische aandoeningen kan het opnemen van thuismetingen in het HIS bijdragen aan een effectiever beheer van hun gezondheidstoestand, waardoor ze meer grip hebben op hun aandoening.