20032 | Zorgproces : PGO : ThuismetingenFrequentie

HansAdvies

Frequentie thuismetingen

Doel | wat

Patiënten sturen tenminste regelmatig een thuismeting in.

Rationale | waarom

Thuismetingen kunnen bijdragen aan het zelfmanagement van de patiënt, maar ook om bijvoorbeeld het ‘witte jassen effect’ te reduceren.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het verwerken van thuismetingen in het Huisartseninformatiesysteem (HIS) is belangrijk om verschillende redenen:

– Compleet Beeld van Gezondheid: Door thuismetingen op te nemen in het HIS krijgt de huisarts een completer beeld van de gezondheid van de patiënt. Hierdoor kunnen zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen nemen over de behandeling en het beheer van de gezondheidstoestand van de patiënt.

– Continue Monitoring: Thuismetingen stellen patiënten in staat om hun gezondheid thuis te monitoren op een dagelijkse basis. Deze continue monitoring kan helpen bij het identificeren van trends, het vroegtijdig detecteren van afwijkingen en het inspelen op veranderingen in de gezondheidssituatie van de patiënt.

– Zelfmanagement Ondersteunen: Het opnemen van thuismetingen in het HIS ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt. Patiënten worden aangemoedigd om actief betrokken te zijn bij hun gezondheid door regelmatig metingen uit te voeren en de resultaten te delen met hun zorgverleners.

– Efficiëntere Zorgverlening: Het gebruik van thuismetingen kan de efficiëntie van de zorgverlening vergroten. Huisartsen kunnen de resultaten van thuismetingen snel evalueren en indien nodig aanpassingen maken aan het behandelplan, zonder dat een fysiek bezoek aan de praktijk noodzakelijk is.

– Vroegtijdige Interventie: Door thuismetingen op te nemen in het HIS kunnen zorgverleners vroegtijdig ingrijpen bij veranderingen in de gezondheid van de patiënt. Dit kan leiden tot snellere interventies en een betere beheersing van gezondheidsproblemen.

– Verhoging van Patiënttevredenheid: Het integreren van thuismetingen in het HIS kan de tevredenheid van patiënten vergroten. Patiënten ervaren een meer proactieve benadering van hun gezondheidszorg, wat hun betrokkenheid en tevredenheid kan verhogen.