2023118 | Applicatie : Registratie gegevens : Consult Samenvatting

Hans Advies

Doel | wat

Patiënten lezen de (behandel)adviezen van het consult in hun eigen dossier terug.

Rationale | waarom

Het aanmoedigen van patiënten om hun dossier in te zien en daarin de behandeladviezen terug te lezen, heeft verschillende voordelen die zowel de patiëntenzorg als de patiënt-betrokkenheid kunnen verbeteren. Hier zijn enkele redenen waarom dit zinvol is:

Actieve rol: Door toegang te bieden tot hun medische dossiers kunnen patiënten een actievere rol spelen in hun gezondheidszorg. Ze kunnen hun eigen behandeladviezen en medische geschiedenis begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun gezondheid.

Verbeterde Communicatie: Het inzien van behandeladviezen in het dossier kan patiënten helpen om informatie beter te onthouden en te begrijpen. Dit kan leiden tot effectievere communicatie tussen patiënten en zorgverleners tijdens consulten.

Voorkomen van Misverstanden: Patiënten kunnen soms de details van een consult of behandeladvies vergeten of verkeerd begrijpen. Door de informatie in het dossier te raadplegen, kunnen misverstanden worden voorkomen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie