2023121 | Zorgproces : Uitschrijven patiënten : DossiersVerwijderd?

HansAdvies

Dossiers uitgeschreven patiënten verwijderd

Doel | wat

Er zijn geen dossiers van uitgeschreven patiënten aanwezig in uw HIS.

Rationale | waarom

Het verwijderen van het dossier zorgt ervoor dat de persoonlijke en medische gegevens van de patiënt niet langer beschikbaar zijn in het vorige HIS. Dit is essentieel voor de bescherming van de privacy van de patiënt en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van hun gegevens.

Stappenplan | hoe

Maak een protocol “Uitschrijven patiënten” voor uw praktijk.

Neem hier ook de handeling in op dat het dossier uit uw HIS wordt verwijderd.

Benodigdheden | wie & waarmee

Protocol “Uitschrijven patiënten”

Achtergrondinformatie

Naast de privacybescherming van de gegevens van de patiënt zijn ook de volgende punten van belang.

Dataminimalisatie: Het principe van dataminimalisatie houdt in dat alleen relevante en noodzakelijke gegevens worden bewaard. Door het dossier van een patiënt te verwijderen wanneer deze naar een andere praktijk overstapt, worden onnodige gegevens verwijderd en wordt voorkomen dat persoonlijke informatie onbedoeld wordt bewaard.

Gegevensintegriteit: Het behouden van een actueel en accuraat dossier is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg. Wanneer een patiënt naar een andere praktijk gaat, is het van belang dat de nieuwe zorgverleners werken met de meest recente en relevante informatie. Het verwijderen van het dossier uit het vorige HIS voorkomt verwarring en mogelijke fouten die kunnen ontstaan door verouderde of onjuiste gegevens.

Verantwoordelijkheidsoverdracht: Het verwijderen van het dossier uit het vorige HIS zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor de zorg van de patiënt volledig wordt overgedragen aan de nieuwe praktijk. Op die manier kan de nieuwe huisarts volledig verantwoordelijkheid nemen voor het beheren en bijwerken van de medische gegevens van de patiënt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het verwijderen van het dossier van een patiënt zorgvuldig moet gebeuren volgens de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).