2023189 | Applicatie : Digitale Infrastructuur : PatientenportaalAccounts

HansAdvies

Toegankelijkheid patiëntenportaal

Doel | wat

Tenminste …% van de patienten heeft een account dat toegang geeft tot het patientenportaal.

Rationale | waarom

De rationale achter het hebben van een patiëntenaccount voor het patiëntenportaal is gebaseerd op het streven naar een meer geïnformeerde, betrokken en efficiënte gezondheidszorgervaring voor patiënten, terwijl het ook zorgverleners ondersteunt bij het leveren van effectieve en gepersonaliseerde zorg. Het is een stap in de richting van patiëntgerichte zorg en betrokkenheid.

Stappenplan | hoe

Het stappenplan om ervoor te zorgen dat een patiënt een account heeft voor het patiëntenportaal van de huisartsenpraktijk kan variëren afhankelijk van de specifieke procedures en systemen die worden gebruikt. Hier is echter een algemeen stappenplan dat gevolgd kan worden:

 1. Informeer Patiënten:
  • Start met het informeren van patiënten over het bestaan en de voordelen van het patiëntenportaal. Dit kan worden gedaan via de praktijkwebsite, flyers, posters in de wachtkamer en mondelinge communicatie.
 2. Registratieopties Aanbieden:
  • Bied verschillende opties aan voor patiënten om zich te registreren voor het patiëntenportaal. Dit kan onder meer online registratie, telefonische registratie of registratie in de praktijk omvatten.
 3. Online Registratie:
  • Voor patiënten die online willen registreren, bied een duidelijke link of instructies op de praktijkwebsite. Zorg ervoor dat de online registratieprocedure gebruiksvriendelijk is en duidelijk wordt uitgelegd.
 4. Telefonische Hulp:
  • Voor patiënten die hulp nodig hebben bij de registratie, zorg voor een telefonische ondersteuningslijn waar ze terechtkunnen voor begeleiding bij het registratieproces.
 5. In-Praktijk Registratie:
  • Voor patiënten die persoonlijke ondersteuning nodig hebben, kunnen medewerkers in de praktijk hen helpen bij het registreren voor het patiëntenportaal.
 6. Verificatie van Identiteit:
  • Verifieer de identiteit van de patiënt volgens de vastgestelde procedures om ervoor te zorgen dat de juiste persoon toegang krijgt tot het portaal.
 7. Geef Instructies:
  • Nadat de registratie is voltooid, geef de patiënt duidelijke instructies over hoe ze kunnen inloggen en het portaal kunnen gebruiken. Dit kan onder meer het verstrekken van gebruikersnamen en tijdelijke wachtwoorden omvatten.
 8. Toestemming voor Gegevensdeling:
  • Informeer patiënten over hun rechten en deelname aan gegevensdeling, inclusief het delen van medische informatie met de huisartsenpraktijk via het portaal. Vraag om schriftelijke toestemming indien vereist door de wet.
 9. Ondersteuning en Opleiding:
  • Bied ondersteuning en training aan patiënten over hoe ze het portaal kunnen gebruiken, inclusief het bekijken van medische dossiers, het maken van afspraken en het communiceren met de huisarts.
 10. Feedback Verzamelen:
  • Verzamel feedback van patiënten over hun ervaringen met het registratie- en gebruik van het portaal en pas waar nodig verbeteringen aan.
 11. Monitoring en Onderhoud:
  • Blijf het gebruik van het patiëntenportaal volgen en onderhouden. Zorg ervoor dat technische problemen snel worden opgelost en dat de informatie op het portaal up-to-date blijft.
 12. Promotie en Bewustwording Handhaven:
  • Blijf patiënten informeren over het bestaan en de voordelen van het portaal door middel van voortdurende promotie en bewustmakingscampagnes.

Dit stappenplan biedt een algemene richtlijn om patiënten aan te moedigen zich te registreren voor het patiëntenportaal en het effectief te gebruiken. Het is belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften en procedures van de huisartsenpraktijk bij het implementeren van dit proces.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het hebben van een account voor het patiëntenportaal van de huisartsenpraktijk is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Toegang tot Persoonlijke Gezondheidsinformatie: Patiënten kunnen via het patiëntenportaal toegang krijgen tot hun persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals medische dossiers, laboratoriumresultaten, medicatiegeschiedenis en afspraken. Dit geeft patiënten meer controle over hun gezondheid en helpt hen beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
 2. Online Afspraken Maken: Veel patiëntenportalen stellen patiënten in staat om online afspraken te maken en te beheren. Dit verhoogt de toegankelijkheid van de zorg en maakt het gemakkelijker voor patiënten om afspraken te plannen op tijden die voor hen geschikt zijn.
 3. Medicatiebeheer: Patiënten kunnen hun medicatie-informatie bekijken, inclusief voorgeschreven medicijnen en doseringen. Dit helpt bij het voorkomen van verwarring en het waarborgen van een juist medicijngebruik.
 4. Communicatie met de Huisarts: Via het portaal kunnen patiënten berichten sturen naar hun huisarts of ander medisch personeel. Dit vergemakkelijkt communicatie, het stellen van vragen en het ontvangen van medisch advies op afstand.
 5. Gemak: Het patiëntenportaal biedt gemak voor patiënten door hen in staat te stellen gezondheidsinformatie en afspraken op één plek te beheren, zonder dat ze fysiek naar de huisartsenpraktijk hoeven te gaan.
 6. Inzicht in de Gezondheidstoestand: Door regelmatig toegang te hebben tot hun gezondheidsinformatie, kunnen patiënten hun gezondheid beter begrijpen en monitoren. Dit kan helpen bij het identificeren van trends en het nemen van preventieve maatregelen.
 7. Efficiënte Zorgverlening: Het patiëntenportaal kan helpen de administratieve lasten te verminderen, zoals het invullen van papieren formulieren, waardoor de zorgverlening efficiënter wordt.
 8. Privacy en Beveiliging: Patiëntenportalen worden meestal beveiligd met sterke authenticatiemethoden en encryptie om de privacy en beveiliging van patiëntgegevens te waarborgen.
 9. Patiënteneducatie: Het portaal kan educatieve bronnen en informatie bevatten die patiënten kunnen helpen hun gezondheid beter te begrijpen en gezondere levensstijlkeuzes te maken.
 10. Patiëntbetrokkenheid: Het stimuleert patiëntbetrokkenheid bij hun eigen gezondheid, wat kan leiden tot een proactievere benadering van gezondheidszorg en een beter begrip van medische aanbevelingen.