2023213 | Infrastructuur : Informatiebeveiliging : Firewall

HansAdvies

Firewall

Doel | wat

De praktijk beschikt over een aparte firewall, naast die geïntegreerd is in het modem.

Rationale | waarom

De rationale achter het hebben van een aparte firewall is gebaseerd op het versterken van de beveiliging, het voldoen aan wettelijke vereisten, het bieden van controle en bescherming van gevoelige gegevens, en het toepassen van gelaagde beveiliging om het risico van inbreuk te verminderen. Het is een belangrijk onderdeel van een algehele beveiligingsstrategie voor de huisartsenpraktijk.

Stappenplan | hoe

Het implementeren van een aparte firewall buiten het modem, naast de firewall die is geïntegreerd in het modem, vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Hier is een algemeen stappenplan voor de huisartsenpraktijk om dit te doen:

 1. Beoordeling van de Behoeften:
  • Begin met een grondige evaluatie van de beveiligingsbehoeften van de huisartsenpraktijk. Identificeer specifieke doelen en vereisten voor de nieuwe firewall, inclusief de soorten verkeer die moeten worden gefilterd.
 2. Selectie van de Firewall:
  • Onderzoek verschillende firewalloplossingen om de juiste te selecteren voor de praktijk. Overweeg factoren zoals beveiligingsfuncties, prestaties en schaalbaarheid.
 3. Fysieke of Virtuele Implementatie:
  • Bepaal of de nieuwe firewall fysiek moet worden geïmplementeerd (als hardware) of dat een virtuele firewall (als software) geschikter is voor de praktijk.
 4. Netwerktopologie en Plaatsing:
  • Beslis over de optimale plaatsing van de aparte firewall in het netwerk. Dit kan variëren afhankelijk van de behoeften, maar het moet de modem en alle interne netwerkbronnen dekken.
 5. Configuratie van de Firewall:
  • Configureer de nieuwe firewall volgens de beveiligingsbehoeften en doelen van de praktijk. Stel firewallregels in om het inkomende en uitgaande verkeer te beheren.
 6. Implementatie en Integratie:
  • Implementeer de nieuwe firewall in het netwerk van de huisartsenpraktijk en zorg voor een naadloze integratie met bestaande systemen, zoals het modem en het Huisartsen Informatie Systeem (HIS).
 7. Testen en Validatie:
  • Voer uitgebreide tests uit om te controleren of de firewall correct werkt en het netwerk beveiligt zoals verwacht. Dit omvat het testen van firewallregels en beveiligingsfuncties.
 8. Beleidsregels en Procedures:
  • Ontwikkel beleidsregels en procedures voor het beheer en de operatie van de nieuwe firewall. Dit omvat zaken zoals firewallbeleid, toegangscontrole en incidentresponsprocedures.
 9. Gebruikersbewustwording en Training:
  • Zorg voor bewustwording en training voor medewerkers en gebruikers, zodat ze bekwaam zijn in het gebruik van de nieuwe firewall en zich bewust zijn van de beveiligingsprotocollen.
 10. Monitoring en Onderhoud:
  • Stel een systeem in voor het continu monitoren van de firewall om beveiligingsincidenten te identificeren en te reageren. Voer regelmatig onderhoud uit en zorg voor beveiligingsupdates.
 11. Documentatie en Rapportage:
  • Documenteer de configuratie, beleidsregels en procedures met betrekking tot de nieuwe firewall. Zorg voor rapportage- en auditmogelijkheden voor naleving en beveiligingsdoeleinden.
 12. Naleving van Wet- en Regelgeving:
  • Zorg ervoor dat de implementatie van de nieuwe firewall voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy, afhankelijk van de regio waarin de huisartsenpraktijk zich bevindt.

Dit stappenplan biedt een algemeen kader voor het ontwikkelen en implementeren van een aparte firewall buiten het modem in een huisartsenpraktijk. Het is belangrijk om de specifieke behoeften en context van de praktijk in overweging te nemen bij elke stap in het proces.

Benodigdheden | wie & waarmee

Het ontwikkelen en implementeren van een aparte firewall buiten het modem, naast de firewall die is geïntegreerd in het modem, vereist een aantal essentiële benodigdheden en middelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 1. Firewall Hardware of Software: Kies de juiste firewall-oplossing, die kan bestaan uit hardwarefirewalls (fysieke apparaten) of softwarefirewalls (virtuele of cloud-gebaseerde oplossingen). De keuze hangt af van de behoeften van de huisartsenpraktijk.
 2. Netwerktopologie en Plaatsing: Bepaal de optimale plaatsing van de aparte firewall in de netwerktopologie van de praktijk. Dit omvat het bepalen waar de firewall zich fysiek bevindt in het netwerk, bijvoorbeeld tussen het modem en het interne netwerk.
 3. Configuratie en Aanpassing: Configureer de firewall om te voldoen aan de specifieke beveiligingsbehoeften van de praktijk. Dit omvat het instellen van firewallregels, beveiligingsinstellingen en toegangscontrolelijsten.
 4. Netwerkarchitectuur en Topologie:
  • Zorg voor een duidelijk begrip van de netwerkarchitectuur en topologie van de huisartsenpraktijk. Dit omvat kennis van de bestaande netwerkcomponenten, zoals routers, switches en het modem.
 5. Beveiligingsbeleid en Doelen: Definieer het beveiligingsbeleid en de doelen van de praktijk met betrekking tot de firewall. Dit omvat het identificeren van welke soorten verkeer moeten worden geaccepteerd of geweigerd.
 6. Personeel en Expertise: Zorg voor personeel met de juiste expertise in netwerkbeveiliging en firewallconfiguratie. Dit kan bestaand personeel zijn of externe consultants.
 7. Firewallleverancier en Software: Als u gebruikmaakt van een commerciële firewalloplossing, moet u contact opnemen met de firewallleverancier om de juiste hardware of software te verkrijgen.
 8. Beleidsregels en Procedures: Ontwikkel beleidsregels en procedures voor het beheer en de operatie van de firewall. Dit omvat het opstellen van beveiligingsbeleid, incidentresponsprocedures en toegangsbeheerbeleid.
 9. Monitoring en Onderhoudstools: Zorg voor monitoring- en onderhoudstools om de prestaties en beveiligingsstatus van de firewall te bewaken. Dit omvat mogelijk het gebruik van SIEM (Security Information and Event Management) -systemen.
 10. Training voor Medewerkers: Zorg voor training van medewerkers en gebruikers, zodat ze bekwaam zijn in het gebruik van de firewall en zich bewust zijn van beveiligingsprotocollen.
 11. Bewustwording en Communicatie: Voer bewustmakingscampagnes uit om medewerkers en gebruikers op de hoogte te stellen van de nieuwe beveiligingsmaatregelen en het belang van firewallgebruik.
 12. Beveiligingsupdates en Patches: Houd rekening met de noodzaak van regelmatige beveiligingsupdates en patches voor de firewall om bekende kwetsbaarheden te verhelpen.
 13. Documentatie en Rapportage: Documenteer de configuratie, beleidsregels en procedures met betrekking tot de firewall. Zorg voor rapportage- en auditmogelijkheden voor naleving en beveiligingsdoeleinden.
 14. Naleving van Wet- en Regelgeving: Zorg ervoor dat de implementatie van de nieuwe firewall voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy in de gezondheidszorg, zoals HIPAA of AVG.

De benodigdheden kunnen variëren afhankelijk van de specifieke behoeften en context van de huisartsenpraktijk, maar deze lijst geeft een algemeen overzicht van wat nodig is om een aparte firewall buiten het modem te ontwikkelen en te implementeren.

Achtergrondinformatie

Het hebben van een aparte firewall in een huisartsenpraktijk, naast de firewall die geïntegreerd is in het modem, is belangrijk om verschillende redenen:

 1. Gelaagde Beveiliging: Gelaagde beveiliging is een essentieel concept in cybersecurity. Het gebruik van meerdere beveiligingslagen vermindert het risico op inbreuk, omdat het elke laag extra bescherming biedt. De firewall in het modem kan als eerste verdedigingslinie fungeren, terwijl de aparte firewall een extra laag beveiliging toevoegt.
 2. Aanvullende Controle: Een aparte firewall geeft de huisartsenpraktijk meer controle over de beveiligingsinstellingen. Dit betekent dat de praktijk aangepaste regels kan implementeren die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften en beveiligingsrisico’s.
 3. Specifieke Functionaliteit: Firewalls kunnen specifieke functies hebben die nodig zijn voor de bescherming van gezondheidszorggerelateerde gegevens. Ze kunnen bijvoorbeeld applicatiefiltering, intrusion detection/prevention, content filtering en VPN-mogelijkheden bieden die mogelijk ontbreken in een standaard modemfirewall.
 4. Betere Beheerbaarheid: Een aparte firewall is vaak eenvoudiger te beheren en te configureren dan de beveiligingsfuncties in een modem. Het maakt het mogelijk om de beveiliging specifiek in te stellen voor de behoeften van de praktijk en eventuele beveiligingsupdates gemakkelijker te beheren.
 5. Beveiliging tegen Aanvallen: Modemfirewalls zijn meestal gericht op basisbeveiligingstaken, zoals het blokkeren van ongewenst verkeer. Een aparte firewall kan geavanceerdere beveiligingsmaatregelen implementeren om de praktijk te beschermen tegen geavanceerde aanvallen, zoals zero-day-exploits, DDoS-aanvallen en malware.
 6. Naleving van Wet- en Regelgeving: In de gezondheidszorg zijn er strikte regelgeving en wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeveiliging en privacy, zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Een aparte firewall kan helpen bij het voldoen aan deze vereisten.
 7. Toegangscontrole: Een aparte firewall kan helpen bij het implementeren van gedetailleerde toegangscontrolemechanismen. Hiermee kan de praktijk bepalen wie toegang heeft tot welke delen van het netwerk en welke bronnen, wat vooral belangrijk is bij de bescherming van medische gegevens.