2023400 | Infrastuctuur : Praktijkorganisatie : InformatieDigitaleZorg

HansAdvies

Informatie over digitale zorg

Doel | wat

Patiënten zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van de door u geboden digitale zorg.

Rationale | waarom

Uw patiënten zullen actief moeten worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van digitale zorg die uw praktijk biedt.

Stappenplan | hoe

Mondeling: Informeer uw patiënten tijdens een (telefonisch) consult als u een vraag geschikt vindt voor bijvoorbeeld een eConsult

Schriftelijk: Naast een praktijkfolder, kunt u ook op uw website, maar ook op het wachtkamerscherm uw patiënten informeren over de digitale mogelijkheden.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het informeren van patiënten over het gebruik van digitale zorg door de huisarts is belangrijk om verschillende redenen:

– Transparantie: Het verstrekken van informatie over het gebruik van digitale zorg bevordert transparantie in de relatie tussen de huisarts en de patiënt. Patiënten hebben recht op duidelijkheid over de methoden en technologieën die worden gebruikt in hun zorgproces.

– Patiëntbetrokkenheid: Door patiënten te informeren over digitale zorg, worden ze meer betrokken bij hun eigen gezondheidszorg. Ze begrijpen welke digitale tools beschikbaar zijn, hoe ze toegang kunnen krijgen tot online diensten en hoe deze kunnen bijdragen aan hun welzijn.

– Informed Consent: Het verstrekken van informatie over digitale zorg draagt bij aan het proces van informed consent. Patiënten kunnen weloverwogen beslissingen nemen over het al dan niet gebruikmaken van digitale diensten en begrijpen beter hoe hun gegevens worden gebruikt en beveiligd.

– Vertrouwen Opbouwen: Door open te communiceren over digitale zorgmaatregelen, kan de huisarts het vertrouwen van de patiënt opbouwen. Patiënten voelen zich meer op hun gemak als ze begrijpen hoe digitale tools worden ingezet en welke waarborgen er zijn voor privacy en beveiliging.

– Educatie van de Patiënt: Informatie verstrekken over digitale zorg is een vorm van patiënteneducatie. Het helpt patiënten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en om digitale tools effectief te gebruiken voor hun eigen welzijn.

– Overbruggen van Digitale Kloof: Niet alle patiënten zijn even vertrouwd met digitale technologieën. Door informatie te verstrekken, kan de huisarts helpen om de digitale kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat patiënten met verschillende niveaus van digitale vaardigheden toegang hebben tot de beschikbare zorgmiddelen.

– Empowerment van de Patiënt: Geïnformeerde patiënten voelen zich vaak empowered om actief deel te nemen aan hun eigen zorg. Het verstrekken van informatie over digitale zorg draagt bij aan het gevoel van eigenaarschap over gezondheidsbeslissingen.

– Feedback en Communicatie: Het informeren van patiënten over digitale zorg kan ook een kanaal openen voor feedback. Patiënten kunnen vragen stellen, zorgen uiten of suggesties doen, wat de communicatie tussen de huisarts en de patiënt verbetert.

– Privacybescherming: Informatie verstrekken over hoe digitale zorg de privacy van de patiënt waarborgt, is essentieel. Het benadrukt de inzet van de huisarts voor het beschermen van vertrouwelijke gezondheidsinformatie en het naleven van privacyregels.

– Verwachtingsmanagement: Het informeren van patiënten over het gebruik van digitale zorg helpt bij het managen van verwachtingen. Patiënten begrijpen wat ze kunnen verwachten en zijn beter voorbereid op het gebruik van digitale middelen in hun zorgtraject.