2023401 | Infrastuctuur : Praktijkorganisatie : GebruikFax?

HansAdvies

Een fax wordt niet meer gebruikt.

Doel | wat

De praktijk maakt GEEN gebruik van de fax voor het verzenden of ontvangen van patiëntgebonden informatie.

Rationale | waarom

Dinsdag 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven van het ministerie van VWS is dat de wet op 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Het uitgangspunt van de wet is om de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen behandelaars te verbeteren. Elektronische uitwisseling moet de standaard worden. Uitwisseling via bijvoorbeeld fax, dvd en papier moet tot het verleden gaan behoren. [bron: website LHV]

Stappenplan | hoe

Het beëindigen van het gebruik van de fax in een huisartsenpraktijk voor het verzenden of ontvangen van patiëntgebonden informatie vereist zorgvuldige planning en implementatie om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt en de patiëntenzorg niet wordt verstoord. Hier is een algemeen stappenplan dat kan worden gevolgd [ontleend aan www.faexit.nl] 1. Vraag na
Vraag aan je collega hoeveel faxen hij/zij verstuurt
2. Wie fax jij?
Houd met een lijstje bij naar wie je faxt.
3. Faxnummers verwijderen
Communiceer geen faxnummers meer.
4. Raadpleeg de toolkit
Gebruik de materialen van Faexit Toolkit
Het verdient nadrukkelijk de aanbeveling om een traject als dit te laten uitvoeren onder de auspiciën van de RHO/zorggroep.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het gebruik van de fax in de huisartsenpraktijk voor het verzenden of ontvangen van patiëntgebonden informatie wordt over het algemeen als verouderd en inefficiënt beschouwd. Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van de fax in de moderne gezondheidszorg niet ideaal is:
1. Onduidelijkheid en fouten: Faxen kunnen moeilijk leesbaar zijn, wat kan leiden tot verwarring en fouten bij het interpreteren van medische informatie. Dit kan gevaarlijk zijn voor patiënten, omdat onjuiste informatie kan leiden tot verkeerde diagnoses of behandelingen.
2. Vertragingen: Faxen kunnen vertragingen veroorzaken, omdat ze handmatig moeten worden afgedrukt en gescand. In noodsituaties is dit tijdsverlies onaanvaardbaar.
3. Beperkte beveiliging: Faxapparaten bieden over het algemeen niet dezelfde beveiligingsniveaus als moderne elektronische communicatiesystemen. Dit kan de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens in gevaar brengen, vooral met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
4. Gebrek aan interoperabiliteit: Faxen kunnen niet gemakkelijk worden geïntegreerd in moderne elektronische medische dossiersystemen, waardoor de overdracht van informatie tussen zorgverleners bemoeilijkt wordt.
5. Milieukwesties: Het gebruik van faxmachines genereert papierafval en draagt bij aan milieuproblemen. Moderne oplossingen voor elektronische communicatie zijn milieuvriendelijker.
6. Kostbaar: Het onderhouden van faxmachines en faxlijnen kan kostbaar zijn, terwijl er meer kostenefficiënte en effectieve alternatieven beschikbaar zijn.
Om deze redenen wordt het gebruik van elektronische medische dossiers en veilige, versleutelde e-mail- of portalcommunicatie steeds meer aanbevolen en geïmplementeerd in de gezondheidszorg. Deze moderne communicatiesystemen kunnen de efficiëntie verbeteren, de beveiliging versterken en de kwaliteit van de zorg voor patiënten verbeteren.