2023402 | Infrastructuur : Gegevensuitwisseling : HAPBerichten

HansAdvies

HAP berichten

Doel | wat

De route van de HAP naar de huisartsenpost voor waarneemretourberichten vaststellen.

Rationale | waarom

De manier waarop huisartsenpraktijken waarneemretourberichten ontvangen van de huisartsenpost kan variëren, afhankelijk van de technologische infrastructuur en de communicatiestandaarden die worden gebruikt in een specifiek gezondheidszorgsysteem, maar is belangrijk voor de dossiervorming van de betreffende patient.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Over het algemeen zijn er enkele gemeenschappelijke methoden om waarneemretourberichten van de huisartsenpost naar de huisartsenpraktijk te sturen:

Veilige E-mailcommunicatie: In sommige gevallen worden waarneemretourberichten veilig via e-mail verzonden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van versleutelde e-mailsystemen of beveiligde e-mailprotocollen om de vertrouwelijkheid van de medische informatie te waarborgen.

HIS (Huisartseninformatiesysteem)-Integratie: In veel gevallen zijn huisartsenpraktijken en huisartsenposten verbonden via een gezamenlijk gezondheidsinformatiesysteem. De waarneemretourberichten kunnen direct worden geïntegreerd in het HIS van de huisartsenpraktijk, waardoor de informatie naadloos wordt opgenomen in het patiëntendossier.

Zorginformatienetwerken: In sommige regio’s zijn er zorginformatienetwerken of regionale uitwisselingsplatforms waarop huisartsenpraktijken, huisartsenposten en andere zorgverleners zijn aangesloten. Via deze netwerken kunnen waarneemretourberichten veilig worden gedeeld tussen verschillende zorgverleners.

Portaal voor Gezondheidsinformatie: Huisartsenpraktijken kunnen toegang hebben tot beveiligde online portaalplatforms waarop ze communiceren met andere zorgverleners, waaronder huisartsenposten. Deze portals kunnen dienen als veilige communicatiekanalen voor het ontvangen van waarneemretourberichten.

Gebruik van Standaarden zoals HL7: Gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgsystemen kan plaatsvinden volgens standaarden zoals HL7 (Health Level Seven). Als de huisartsenpost en de huisartsenpraktijk dezelfde standaarden ondersteunen, kunnen waarneemretourberichten gestandaardiseerd en interoperabel worden uitgewisseld.

Beveiligde VPN-verbindingen: Voor extra beveiliging kunnen huisartsenposten en huisartsenpraktijken gebruikmaken van beveiligde Virtual Private Network (VPN)-verbindingen om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen hen veilig en vertrouwelijk is.:

Veilige E-mailcommunicatie: In sommige gevallen worden waarneemretourberichten veilig via e-mail verzonden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van versleutelde e-mailsystemen of beveiligde e-mailprotocollen om de vertrouwelijkheid van de medische informatie te waarborgen.

HIS (Huisartseninformatiesysteem)-Integratie: In veel gevallen zijn huisartsenpraktijken en huisartsenposten verbonden via een gezamenlijk gezondheidsinformatiesysteem. De waarneemretourberichten kunnen direct worden geïntegreerd in het HIS van de huisartsenpraktijk, waardoor de informatie naadloos wordt opgenomen in het patiëntendossier.

Zorginformatienetwerken: In sommige regio’s zijn er zorginformatienetwerken of regionale uitwisselingsplatforms waarop huisartsenpraktijken, huisartsenposten en andere zorgverleners zijn aangesloten. Via deze netwerken kunnen waarneemretourberichten veilig worden gedeeld tussen verschillende zorgverleners.

Portaal voor Gezondheidsinformatie: Huisartsenpraktijken kunnen toegang hebben tot beveiligde online portaalplatforms waarop ze communiceren met andere zorgverleners, waaronder huisartsenposten. Deze portals kunnen dienen als veilige communicatiekanalen voor het ontvangen van waarneemretourberichten.

Gebruik van Standaarden zoals HL7: Gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgsystemen kan plaatsvinden volgens standaarden zoals HL7 (Health Level Seven). Als de huisartsenpost en de huisartsenpraktijk dezelfde standaarden ondersteunen, kunnen waarneemretourberichten gestandaardiseerd en interoperabel worden uitgewisseld.

Beveiligde VPN-verbindingen: Voor extra beveiliging kunnen huisartsenposten en huisartsenpraktijken gebruikmaken van beveiligde Virtual Private Network (VPN)-verbindingen om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen hen veilig en vertrouwelijk is.