202357 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Back-up Jaarlijkse Check

HansAdvies

Check back-up test

Doel | wat

Er vindt jaarlijks een test plaats op het terugzetten van de back-up van het HIS.

Rationale | waarom

Het testen of de back-up teruggezet kan worden is noodzakelijke toets of het systeem goed werkt. De tijd nodig voor het terugzetten van de back-up is een belangrijk gegeven voor de calamiteitenplanning. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de praktijkhouder, die is eindverantwoordelijk voor de data.

Stappenplan | hoe

ICT zet een backup terug en kan beperkt kijken of een systeem goed werkt. Enkel een zorgprofessional kan toetsen of het systeem goed werkt. In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvind.

Benodigdheden | wie & waarmee

ICT zet een backup terug en kan beperkt kijken of een systeem goed werkt. Enkel een zorgprofessional kan toetsen of het systeem goed werkt. In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvind.

Achtergrondinformatie

Het uitvoeren van regelmatige tests voor het terugzetten van back-ups en het controleren van de functionaliteit van het systeem is van groot belang voor de huisartsenpraktijk om verschillende redenen:

Herstelbaarheid waarborgen: Een back-up maken van gegevens is één ding, maar het vermogen om die back-up succesvol terug te zetten is een cruciale stap in het waarborgen van de continuïteit van de praktijk. Door regelmatig tests voor het terugzetten van back-ups uit te voeren, kan de huisartsenpraktijk ervoor zorgen dat de gegevens daadwerkelijk herstelbaar zijn in geval van gegevensverlies door bijvoorbeeld technische storingen, menselijke fouten of cyberaanvallen.

Bescherming tegen gegevensverlies: Gegevensverlies kan ernstige gevolgen hebben voor de praktijk, inclusief verlies van medische dossiers, afspraken en andere belangrijke informatie. Door regelmatig back-uptests uit te voeren, minimaliseert de huisartsenpraktijk het risico op langdurige uitvaltijd en het verlies van kritieke gegevens.

Verificatie van gegevensintegriteit: Terugzetten van een back-up is niet alleen van belang voor het herstellen van verloren gegevens, maar ook om de integriteit van die gegevens te waarborgen. Het systeem moet de juiste gegevens op de juiste manier terugzetten om ervoor te zorgen dat er geen beschadigingen of inconsistenties optreden.

Voorbereiding op noodsituaties: In het geval van een noodsituatie, zoals een ransomware-aanval of een fysiek falen van hardware, is het cruciaal dat de huisartsenpraktijk snel kan herstellen. Het uitvoeren van regelmatige back-uptests bereidt de praktijk voor op een snelle respons en minimaliseert de impact van noodsituaties op de continuïteit van de zorg.

Voldoen aan regelgeving: In veel regio’s en landen zijn zorginstellingen, waaronder huisartsenpraktijken, onderworpen aan strikte regelgeving met betrekking tot gegevensbeheer en bescherming van medische informatie. Het regelmatig testen van back-ups is een vereiste om te voldoen aan deze regelgeving en normen op het gebied van gegevensbeveiliging.

Zorgprofessionals trainen en bewust maken: Door zorgprofessionals bij het testproces te betrekken, kunnen zij vertrouwd raken met de procedure voor het herstellen van gegevens en zich bewust worden van het belang ervan. Dit vergroot het bewustzijn van de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met gegevens en draagt bij aan een cultuur van gegevensbeveiliging.