28 | Applicatie : Digitaal verwijzen : % Electr. Verwijzen

HansAdvies

Percentage digitale verwijzingen

Doel | wat

Meer dan 75% van de verwijzingen gebeurt digitaal.

Rationale | waarom

Een digitaal verwijsplatform biedt vele voordelen. Zowel voor zorgverleners en patiënten. Zo kunnen zorgverleners digitaal verwijzen, diagnostiek aanvragen, transmuraal samenwerken, andere zorgverleners consulteren en beter met hen samenwerken en afstemmen. Ook patiënten zijn beter te informeren en betrekken bij hun eigen zorgtraject.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het digitaal verwijzen van patiënten door de huisarts heeft verschillende voordelen en is belangrijk om verschillende redenen:

– Efficiëntie: Digitale verwijzingen kunnen het verwijzingsproces efficiënter maken. Het bespaart tijd voor zowel de huisarts als de specialist doordat informatie elektronisch en direct wordt gedeeld.

– Snellere Toegang tot Specialistische Zorg: Digitale verwijzingen kunnen bijdragen aan een snellere toegang tot specialistische zorg. Elektronische overdracht van informatie kan resulteren in kortere wachttijden voor patiënten.

– Completere Informatieoverdracht: Digitale verwijzingen stellen de huisarts in staat om meer uitgebreide en gestructureerde informatie over te dragen aan de specialist. Dit draagt bij aan een completere beoordeling van de gezondheidssituatie van de patiënt.

– Verlies van Gegevens Voorkomen: Elektronische verwijzingen verminderen het risico op verlies van belangrijke medische gegevens. Alle relevante informatie kan veilig en nauwkeurig worden overgedragen aan de specialist.

– Betere Coördinatie van Zorg: Digitale verwijzingen dragen bij aan een betere coördinatie van zorg tussen de huisarts en de specialist. Beide zorgverleners hebben snel toegang tot de benodigde informatie, wat de continuïteit van zorg verbetert.

– Verbeterde Patiëntervaring: Snellere verwijzingen en betere communicatie tussen zorgverleners kunnen de patiëntervaring verbeteren. Patiënten kunnen sneller de benodigde specialistische zorg ontvangen.

– Eenvoudige Follow-up: Elektronische verwijzingen vergemakkelijken de follow-up van patiënten. Zowel de huisarts als de specialist kunnen de voortgang van de behandeling gemakkelijker volgen en communiceren.

– Betere Samenwerking tussen Zorgverleners: Digitale verwijzingen bevorderen een betere samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Het delen van informatie via digitale kanalen ondersteunt een meer geïntegreerde en gecoördineerde benadering van zorg.

– Minder Administratieve Lasten: Elektronische verwijzingen kunnen leiden tot minder administratieve lasten. Automatisering van het verwijzingsproces kan tijdbesparend zijn en de noodzaak van papieren documentatie verminderen.

– Betere Toegang tot Medische Dossiers: Het gebruik van digitale verwijzingen vergemakkelijkt de toegang tot medische dossiers. Zowel huisartsen als specialisten kunnen elektronisch toegang krijgen tot relevante informatie, wat de besluitvorming ondersteunt.