36 | Informatie : Gegevensuitwisseling : % Opt in>75%

HansAdvies

Registratie Opt in > 75%

Doel | wat

Toestemming voor het online delen van medische gegevens is bij meer dan 75% van de patiënten vastgelegd in het HIS.

Rationale | waarom

Het vastleggen van toestemming voor het online delen van medische gegevens bij meer dan 75% van de patiënten in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van de huisarts is gebaseerd op meerdere rationele overwegingen en doelstellingen:

 1. Effectieve zorgcoördinatie: Het delen van medische gegevens tussen zorgverleners is essentieel voor een effectieve zorgcoördinatie. Het hebben van toestemming van een aanzienlijk deel van de patiënten (zoals 75% of meer) stelt zorgverleners in staat om relevante medische informatie snel en betrouwbaar te raadplegen, wat de coördinatie van zorg verbetert.
 2. Patiëntveiligheid: Toegang tot actuele medische informatie is van vitaal belang om medische fouten te voorkomen en de patiëntveiligheid te waarborgen. Een hoge toestemmingsscore helpt zorgverleners om snel en effectief te handelen in noodgevallen, wat levens kan redden.
 3. Efficiëntie in de gezondheidszorg: Het delen van medische gegevens kan de efficiëntie van de gezondheidszorg verbeteren door dubbele tests en procedures te voorkomen. Dit kan leiden tot kostenbesparingen in de gezondheidszorg en een effectiever gebruik van middelen.
 4. Betere zorg voor chronische aandoeningen: Voor patiënten met chronische aandoeningen is het cruciaal dat al hun zorgverleners toegang hebben tot relevante medische informatie. Een hoge toestemmingsscore zorgt ervoor dat de zorg naadlozer en effectiever kan worden gecoördineerd.
 5. Verhoogde patiëntbetrokkenheid: Het delen van medische gegevens met patiënten kan hun betrokkenheid bij hun gezondheid vergroten. Als patiënten weten dat hun gegevens veilig worden gedeeld en dat dit hun zorg ten goede komt, zijn ze waarschijnlijk meer betrokken bij hun eigen gezondheid en therapie.
 6. Naleving van regelgeving: In sommige regio’s kunnen er wettelijke vereisten zijn met betrekking tot het verkrijgen van toestemming voor het delen van medische gegevens. Het streven naar een hoge toestemmingsscore helpt bij het voldoen aan deze regelgevende normen en het voorkomen van juridische complicaties.
 7. Privacy en ethiek: Het vastleggen van geïnformeerde toestemming van patiënten benadrukt het belang van privacy en ethiek in de gezondheidszorg. Het waarborgt dat patiënten de controle hebben over wie toegang heeft tot hun medische gegevens en hoe deze worden gebruikt.

In het algemeen is het doel van het streven naar een hoge toestemmingsscore om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de patiëntveiligheid te waarborgen, de efficiëntie te verhogen, te voldoen aan regelgevende normen en te voldoen aan ethische normen, terwijl de privacy van patiënten wordt gerespecteerd. Het exacte percentage van 75% kan variëren afhankelijk van lokale regelgeving en praktijkrichtlijnen, maar het dient als een streefcijfer om een aanzienlijke dekking van toestemming te bereiken.

Stappenplan | hoe

Het vastleggen van toestemming voor het online delen van medische gegevens bij meer dan 75% van de patiënten in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van de huisarts is een belangrijke inspanning die zorgvuldige planning en implementatie vereist. Hier is een stappenplan om dit doel te bereiken:

 1. Voorbereiding en beleidsbepaling:
  • Identificeer de wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot toestemming voor het delen van medische gegevens in uw regio.
  • Ontwikkel beleid en procedures voor het vastleggen van toestemming die voldoen aan deze vereisten en ethische normen.
 2. Informeer en betrek de zorgverleners:
  • Communiceer met alle zorgverleners in de huisartsenpraktijk over het belang van toestemming voor het delen van medische gegevens en de voordelen ervan.
  • Zorg ervoor dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van de nieuwe procedures en richtlijnen.
 3. Informeer en betrek de patiënten:
  • Ontwikkel informatiemateriaal, zoals brochures of online bronnen, om patiënten te informeren over het delen van medische gegevens en hoe toestemming werkt.
  • Organiseer informatiesessies of webinars om patiënten in te lichten en hun vragen te beantwoorden.
  • Zorg ervoor dat patiënten begrijpen hoe het delen van medische gegevens hun zorg kan verbeteren en waarom toestemming belangrijk is.
 4. Implementeer technologische oplossingen:
  • Integreer een toestemmingssysteem in het HIS van de huisartsenpraktijk, waardoor patiënten elektronisch toestemming kunnen geven of intrekken.
  • Zorg ervoor dat het systeem voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensprivacy en -beveiliging.
 5. Training en ondersteuning:
  • Zorg voor training van zorgverleners en administratief personeel over het correct vastleggen van toestemming en het gebruik van het toestemmingssysteem.
  • Bied ondersteuning aan zorgverleners en patiënten bij vragen of problemen met betrekking tot toestemming.
 6. Monitoren en evalueren:
  • Houd regelmatig bij hoeveel patiënten toestemming hebben gegeven en streef naar een gestage toename.
  • Evalueer de effectiviteit van uw communicatie- en betrokkenheidsinspanningen en pas deze aan indien nodig.
 7. Continue verbetering:
  • Blijf werken aan het vergroten van de toestemmingsscore en bekijk best practices van andere zorginstellingen.
  • Evalueer de impact van het online delen van medische gegevens op de zorgkwaliteit en efficiëntie en pas uw benadering dienovereenkomstig aan.
 8. Privacy en beveiliging handhaven:
  • Zorg ervoor dat patiëntgegevens te allen tijde veilig worden bewaard en gedeeld volgens de geldende normen en regelgeving.
 9. Communicatie en betrokkenheid blijven bevorderen:
  • Blijf communiceren met zorgverleners en patiënten over de voordelen van toestemming voor het delen van medische gegevens en hoe dit bijdraagt aan betere zorg.
 10. Rapportage en verantwoording:
  • Leg de voortgang en resultaten vast en rapporteer regelmatig aan relevante instanties of organisaties om de naleving van regelgeving te waarborgen.

Het is belangrijk om geduldig te zijn bij het implementeren van dit stappenplan, aangezien het tijd kan kosten om het vertrouwen van zowel zorgverleners als patiënten te winnen en om de gewenste toestemmingsscore te bereiken. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en tegelijkertijd de privacy van patiënten te waarborgen.

Benodigdheden | wie & waarmee

De praktijk dient te zijn aangesloten op het LSP

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat een aanzienlijk percentage van de patiënten (bijvoorbeeld meer dan 75%) toestemming heeft gegeven voor het online delen van hun medische gegevens om verschillende redenen:

 1. Effectieve coördinatie van zorg: Het online delen van medische gegevens maakt een betere coördinatie van zorg mogelijk tussen verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en apothekers. Als een groot deel van de patiënten toestemming heeft gegeven, kunnen zorgverleners gemakkelijker en sneller relevante medische informatie raadplegen, wat de kwaliteit van de zorg verbetert.
 2. Verbeterde patiëntveiligheid: Toegang tot actuele medische informatie kan levensreddend zijn in noodsituaties. Als een groot percentage van de patiënten toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens, kan dit helpen bij het voorkomen van medische fouten en het verlenen van de juiste behandeling in noodgevallen.
 3. Efficiëntie in de gezondheidszorg: Het online delen van medische gegevens kan de efficiëntie van de gezondheidszorg verbeteren door dubbele tests en procedures te verminderen, wat kan leiden tot kostenbesparingen in de gezondheidszorg.
 4. Betere zorgcoördinatie voor chronische aandoeningen: Voor patiënten met chronische aandoeningen, waarbij zorg vaak wordt geleverd door meerdere zorgverleners, is het essentieel dat alle betrokken zorgverleners toegang hebben tot relevante medische informatie om de zorg effectief te coördineren.
 5. Verbeterde patiëntbetrokkenheid: Het delen van medische gegevens met patiënten kan hun betrokkenheid vergroten en hen meer controle geven over hun gezondheid. Dit kan de therapietrouw verbeteren en patiënten aanmoedigen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid.
 6. Wettelijke en ethische overwegingen: In sommige regio’s kunnen er wettelijke vereisten zijn met betrekking tot het delen van medische gegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Het is van essentieel belang om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensprivacy en -beveiliging.