38 | Zorgproces : HIS : HIS-Visite

HansAdvies

Toegang HIS tijdens huisbezoek

Doel | wat

U heeft tijdens huisbezoeken toegang tot het HIS.

Rationale | waarom

Wanneer u bij het afleggen van een huisbezoek toegang heeft tot uw HIS dan kunt u, naast dat u hiermee relevante medische informatie van uw patiënt in kunt zien en bewerken, ook tijd besparen door direct de gegevens in uw HIS op te slaan.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Toegang tot het Huisartseninformatiesysteem (HIS) tijdens een huisbezoek is belangrijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hier zijn enkele redenen waarom het cruciaal is dat de huisarts tijdens een huisbezoek toegang heeft tot het HIS:

– Actuele Patiëntinformatie: Het HIS bevat de meest actuele informatie over de medische geschiedenis, medicatie, allergieën en andere relevante gezondheidsinformatie van de patiënt. Toegang tot deze gegevens tijdens een huisbezoek stelt de huisarts in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en de zorg af te stemmen op de specifieke behoeften van de patiënt.

– Medicatiebeheer: Het HIS biedt informatie over de huidige medicatie van de patiënt, inclusief doseringen en eventuele wijzigingen. Dit is essentieel om mogelijke interacties of contra-indicaties te vermijden bij het voorschrijven van nieuwe medicijnen of het aanpassen van bestaande medicatie.

– Continuïteit van Zorg: Toegang tot het HIS tijdens een huisbezoek ondersteunt de continuïteit van zorg. De huisarts kan de zorg naadloos voortzetten, zelfs buiten de praktijk, en de patiënt ontvangt consistente zorg, ongeacht de locatie.

– Efficiëntie: Het vermogen om elektronisch te documenteren en toegang te hebben tot patiëntgegevens tijdens een huisbezoek verbetert de efficiëntie van het zorgproces. Dit vermindert de noodzaak van handmatige administratie en voorkomt het risico op fouten.

– Besluitvorming: Toegang tot het HIS ondersteunt de besluitvorming van de huisarts. Of het nu gaat om het stellen van een diagnose, het aanpassen van behandelplannen of het raadplegen van eerdere onderzoeksresultaten, de beschikbaarheid van relevante informatie vergemakkelijkt een weloverwogen besluitvorming.

– Coördinatie met Andere Zorgverleners: Als onderdeel van een geïntegreerd zorgsysteem kan toegang tot het HIS tijdens een huisbezoek de coördinatie met andere zorgverleners vergemakkelijken. Het stelt de huisarts in staat om relevante informatie te delen met specialisten, thuiszorgprofessionals en andere zorgteamleden.

– Patiëntbetrokkenheid: Tijdens een huisbezoek kan het tonen van informatie uit het HIS aan de patiënt de betrokkenheid vergroten. Het stelt de patiënt in staat om zijn of haar gezondheidsinformatie te bespreken, vragen te stellen en samen met de huisarts te werken aan een behandelplan.

– Noodzakelijke Ondersteuning: In noodgevallen kan toegang tot het HIS tijdens een huisbezoek van vitaal belang zijn. Het stelt de huisarts in staat om snel en adequaat te reageren op acute situaties met alle beschikbare informatie bij de hand.