46 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Back-up test

HansAdvies

Back-up test

Doel | wat

De praktijk test (of laat testen) of het terugzetten van de back-up ook lukt en leidt tot een goed werkend systeem.

Rationale | waarom

De rationale achter het testen van het terugzetten van back-ups is gebaseerd op het waarborgen van de continuïteit van zorg, het voldoen aan wettelijke vereisten, het veiligstellen van patiëntgegevens en het minimaliseren van kosten en risico’s in verband met gegevensverlies. Het draagt bij aan een betrouwbaar en veilig IT-systeem in de huisartsenpraktijk.

Stappenplan | hoe

Het ontwikkelen van een stappenplan voor het testen van het terugzetten van back-ups in een huisartsenpraktijk vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Hier is een stappenplan dat kan worden gevolgd:

 1. Bepaal het Doel van de Test:
  • Definieer duidelijk het doel van de back-uphersteltest. Dit kan zijn om te controleren of de back-ups correct werken, om de tijd voor herstel te meten, of om te zorgen dat de systemen na een herstel goed functioneren.
 2. Selecteer Kritieke Gegevens en Systemen:
  • Identificeer de kritieke gegevens, applicaties en systemen die tijdens de test moeten worden hersteld. Dit omvat patiëntgegevens, medische dossiers en andere essentiële informatie.
 3. Plannings- en Documentatievoorbereiding:
  • Documenteer het gehele herstelproces, inclusief stappen, tijdschema’s en verantwoordelijkheden. Dit zal als referentie dienen tijdens de test en voor toekomstige tests.
 4. Maak een Testomgeving:
  • Creëer een aparte testomgeving waarin de back-up kan worden hersteld zonder de productieomgeving te beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat de patiëntenzorg niet wordt verstoord.
 5. Test de Terugzetprocedure:
  • Voer de back-upherstelprocedure uit zoals gedocumenteerd. Dit omvat het terugzetten van gegevens, applicaties en systemen volgens de stappen die zijn vastgelegd.
 6. Verifieer Gegevensintegriteit:
  • Controleer of de herstelde gegevens intact en consistent zijn. Dit omvat het vergelijken van herstelde gegevens met de oorspronkelijke gegevens.
 7. Test de Functionaliteit:
  • Beoordeel of de herstelde systemen naar behoren functioneren. Test cruciale applicaties en functionaliteiten om ervoor te zorgen dat het systeem volledig operationeel is.
 8. Tijdsregistratie en Prestatiemeting:
  • Meet de tijd die nodig is om de herstelprocedure uit te voeren. Dit helpt bij het vaststellen van de benodigde tijd voor het herstellen van systemen na een noodsituatie.
 9. Evalueren en Documenteren van Resultaten:
  • Evalueer de testresultaten en documenteer eventuele problemen of afwijkingen. Als er problemen worden geïdentificeerd, neem dan stappen om deze op te lossen.
 10. Herstel de Productieomgeving:
  • Als de test succesvol is en het herstelde systeem correct werkt, zet dan de productieomgeving terug naar de normale status.
 11. Rapportage en Feedback:
  • Stel een rapport op van de testresultaten en eventuele verbeteringen die moeten worden doorgevoerd. Zorg ervoor dat het management en IT-personeel op de hoogte zijn.
 12. Regelmatige Herhaling:
  • Voer de back-uphersteltest op regelmatige basis uit. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks, kwartaal- of jaarlijks zijn, afhankelijk van de behoeften van de praktijk.
 13. Aanpassingen en Verbeteringen:
  • Pas de documentatie en procedures aan op basis van de testresultaten en feedback. Zorg ervoor dat eventuele geïdentificeerde problemen worden opgelost.

Dit stappenplan helpt een huisartsenpraktijk om ervoor te zorgen dat het herstel van back-ups goed verloopt en leidt tot een goed werkend systeem. Het verzekert de continuïteit van patiëntenzorg, voldoet aan wettelijke vereisten en minimaliseert de risico’s van gegevensverlies.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om een succesvolle test voor het terugzetten van back-ups te ontwikkelen voor een huisartsenpraktijk, zijn er verschillende benodigdheden en overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Hier zijn enkele van de belangrijkste benodigdheden:

 1. Duidelijke Doelstellingen: Definieer duidelijke doelstellingen voor de test. Begrijp wat u wilt bereiken met de hersteltest, zoals het controleren van de effectiviteit van back-ups, het meten van de hersteltijd, of het waarborgen van de functionaliteit van systemen na herstel.
 2. Gedocumenteerde Procedures: Zorg voor uitgebreid gedocumenteerde procedures voor het herstel van back-ups. Dit omvat stapsgewijze instructies voor het herstellen van gegevens, applicaties en systemen.
 3. Testomgeving: Creëer een geïsoleerde testomgeving waarin de back-up kan worden hersteld zonder de productieomgeving te beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat de patiëntenzorg ononderbroken blijft.
 4. Representatieve Back-ups: Zorg voor representatieve back-upkopieën van kritieke gegevens, applicaties en systemen. Deze back-ups moeten up-to-date en volledig zijn.
 5. Herstelhardware en Software: Zorg voor de nodige hardware- en softwarebronnen om de hersteltest uit te voeren. Dit omvat serverinfrastructuur, opslagruimte en herstelsoftware.
 6. Getraind Personeel: Zorg ervoor dat het IT-personeel en andere relevante medewerkers getraind zijn in de herstelprocedures en op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden tijdens de test.
 7. Gedetailleerde Plannings- en Documentatievoorbereiding: Maak een gedetailleerd plan voor de test, inclusief een tijdschema, toewijzing van verantwoordelijkheden en documentatievereisten.
 8. Middelen en Budget: Bepaal de benodigde middelen en budget voor de hersteltest, inclusief de kosten voor testomgevingen en eventuele hardware- of software-upgrades.
 9. Testresultaten Rapportage: Stel een rapportageproces in om testresultaten vast te leggen en eventuele problemen of afwijkingen te documenteren.
 10. Evaluatie en Verbetering: Plan voor evaluatie na elke hersteltest om eventuele problemen of tekortkomingen te identificeren. Zorg voor aanpassingen en verbeteringen van procedures en documentatie op basis van de evaluatieresultaten.
 11. Regelmatige Herhaling: Voer hersteltests regelmatig uit volgens een schema dat past bij de behoeften van de praktijk. Dit kan variëren van maandelijks tot jaarlijks, afhankelijk van de complexiteit van het IT-systeem.
 12. Betrokkenheid van Management: Zorg ervoor dat het management betrokken is bij het goedkeuren van testplannen en -resultaten, en dat ze begrip hebben voor de impact op de bedrijfscontinuïteit.

Het succes van een hersteltest hangt af van de planning, de kwaliteit van de back-ups en de betrokkenheid van het personeel. Het is van cruciaal belang om de benodigde middelen en procedures in te zetten om ervoor te zorgen dat de test effectief is en dat het herstel van gegevens en systemen goed verloopt.

Achtergrondinformatie

Het hebben van een goed werkend back-up- en herstelsysteem is van cruciaal belang voor huisartsenpraktijken, omdat het de integriteit, beschikbaarheid en beveiliging van patiëntgegevens waarborgt. Het testen van het terugzetten van back-ups is even belangrijk om de volgende redenen:

 1. Gegevensintegriteit en Betrouwbaarheid: Het testen van het herstelproces garandeert dat de back-upkopieën correct zijn en dat de gegevensintegriteit behouden blijft. Het voorkomt dat de back-ups beschadigd of onvolledig zijn, waardoor de praktijk kan vertrouwen op de betrouwbaarheid van de gegevensherstelprocessen.
 2. Minimalisering van Downtime: Als er zich een gegevensverlies of systeemstoring voordoet, is het essentieel om de downtime tot een minimum te beperken. Door regelmatig hersteltests uit te voeren, kan de praktijk ervoor zorgen dat het snel en effectief kan reageren op noodsituaties, waardoor de continuïteit van de zorg voor patiënten behouden blijft.
 3. Naleving van Wet- en Regelgeving: In de gezondheidszorg zijn er strikte wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van patiëntgegevens, zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Een essentieel onderdeel van naleving is de mogelijkheid om gegevens te herstellen na een incident. Het testen van back-upherstel is een vereiste om aan dergelijke voorschriften te voldoen.
 4. Vertrouwen van Patiënten: Patiënten vertrouwen erop dat hun gezondheidsgegevens veilig en beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Het kunnen aantonen dat de praktijk in staat is om gegevens effectief te herstellen, versterkt het vertrouwen van patiënten in de zorginstelling.
 5. Kostenbesparingen: Een succesvol herstelproces kan aanzienlijke kosten besparen die anders zouden ontstaan door gegevensverlies of langdurige downtime. Het voorkomt ook de noodzaak van dure gegevenshersteloperaties.
 6. Proactieve Identificatie van Problemen: Het testen van back-upherstel onthult eventuele problemen of tekortkomingen in het herstelproces voordat zich daadwerkelijke noodsituaties voordoen. Dit biedt de mogelijkheid om problemen aan te pakken voordat ze ernstige gevolgen hebben.
 7. Veiligheid: Het testen van herstelprocedures draagt bij aan de algemene beveiliging van patiëntgegevens. Het voorkomt potentiële bedreigingen en zwakke punten in het herstelproces die kunnen worden misbruikt door kwaadwillende actoren.