6 | Informatie : ADEPD : % eConsulten ICPC

Evanderlee-adminAdvies

ADEPD: het e-consult

Doel | wat

U registreert uw e-consulten conform ADEPD.

Rationale | waarom

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier. Een richtlijn door het NHG opgesteld om de registratie van patiëntgegevens door huisartsen in het elektronisch patiënten dossier van hun HIS te uniformeren. Zie ook ADEPD – NHG