77 | Informatie : Informatiebeveiliging : Back-up versleutels

HansAdvies

Versleuteling back-up

Doel | wat

De back-up van de patiëntendossiers (inclusief de medische gegevens) is versleuteld.

Rationale | waarom

Het versleutelen van back-ups is bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van medische gegevens te waarborgen, te voldoen aan wettelijke voorschriften, de reputatie van de huisartsenpraktijk te beschermen en de gegevensbeveiliging te versterken. Het is een cruciale maatregel om de gegevens van patiënten te beschermen tegen onbevoegde toegang en onbedoeld verlies.

Stappenplan | hoe

Om ervoor te zorgen dat de back-up van de patiëntendossiers, inclusief medische gegevens, wordt versleuteld en daarmee beschermd tegen ongeoorloofde toegang, kunt u het volgende stappenplan volgen:

 1. Evaluatie van bestaande processen en systemen:
  • Begin met een grondige evaluatie van de huidige back-upprocessen en -systemen in de huisartsenpraktijk.
 2. Selecteer geschikte versleutelingsoplossing:
  • Kies een geschikte versleutelingsoplossing die voldoet aan de beveiligingseisen van de praktijk. Dit kan softwarematige versleuteling zijn of hardwarematige versleuteling, afhankelijk van wat het meest geschikt is.
 3. Identificeer de te versleutelen gegevens:
  • Bepaal welke specifieke gegevens moeten worden versleuteld. Dit omvat patiëntendossiers, medische gegevens en eventuele andere gevoelige informatie.
 4. Implementeer de versleutelingsoplossing:
  • Installeer en configureer de gekozen versleutelingsoplossing op de back-upinfrastructuur, waaronder back-upservers, opslagapparaten en eventuele cloudback-ups.
 5. Genereren en beheren van versleutelingssleutels:
  • Zorg voor een veilige manier om versleutelingssleutels te genereren en te beheren. De sleutels zijn essentieel voor het versleutelen en ontsleutelen van de gegevens. Beveilig de sleutels goed, bijvoorbeeld in een kluis.
 6. Test en validatie:
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat de versleuteling correct is geconfigureerd en dat de back-ups succesvol worden versleuteld.
 7. Beleid en procedures opstellen:
  • Stel duidelijke beleidslijnen en procedures op voor het versleutelen van back-ups. Dit omvat richtlijnen voor medewerkers over hoe ze de versleutelingsoplossing moeten gebruiken.
 8. Training en bewustwording:
  • Zorg voor training van medewerkers over het belang van versleuteling, hoe deze moet worden toegepast en wat te doen in geval van incidenten of problemen.
 9. Monitoring en audit:
  • Implementeer mechanismen voor monitoring en auditing van versleutelde back-ups om te controleren of de versleuteling correct werkt en om incidenten te detecteren.
 10. Beheer van versleutelingssleutels:
  • Blijf de versleutelingssleutels beheren en zorg ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot deze sleutels.
 11. Herstelplanning:
  • Ontwikkel een plan voor het herstellen van gegevens uit versleutelde back-ups in geval van dataverlies of incidenten.
 12. Continue evaluatie en verbetering:
  • Regelmatig evalueren en verbeteren van het versleutelingsproces en de naleving ervan.
 13. Bewustwordingscampagne:
  • Voer een bewustwordingscampagne uit om medewerkers en belanghebbenden op de hoogte te brengen van de geïmplementeerde versleutelingsmaatregelen.

Door dit stappenplan te volgen, kan een huisartsenpraktijk effectief versleuteling implementeren om de back-up van patiëntendossiers en medische gegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang en datalekken. Het is van vitaal belang voor gegevensbeveiliging en naleving van privacywetgeving in de gezondheidszorg.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om ervoor te zorgen dat de back-up van patiëntendossiers, inclusief medische gegevens, wordt versleuteld, zijn bepaalde benodigdheden essentieel. Hier zijn de belangrijkste benodigdheden om dit doel te bereiken:

 1. Versleutelingsoplossing: Selecteer een geschikte versleutelingsoplossing, zoals softwarematige versleutelingstools of hardwarematige versleutelingsapparaten, die voldoet aan de beveiligingseisen van de huisartsenpraktijk.
 2. Technische infrastructuur: Zorg ervoor dat de technische infrastructuur van de praktijk geschikt is voor de implementatie van versleuteling, inclusief back-upservers, opslagapparaten en eventuele cloudback-ups.
 3. Versleutelingssleutels: Genereer versleutelingssleutels en zorg voor een veilige opslag en beheer van deze sleutels. Dit omvat procedures voor het genereren, beheren en herstellen van sleutels.
 4. Beleid en procedures: Stel duidelijke beleidslijnen en procedures op voor het versleutelen van back-ups, inclusief richtlijnen voor medewerkers over hoe ze de versleutelingsoplossing moeten gebruiken.
 5. Training en bewustwording: Train medewerkers over het belang van versleuteling, hoe deze moet worden toegepast en wat te doen in geval van incidenten of problemen.
 6. Monitoring- en audittools: Implementeer mechanismen voor het monitoren en auditen van versleutelde back-ups om de correcte werking van de versleuteling te controleren en incidenten te detecteren.
 7. Herstelplanning: Ontwikkel een plan voor het herstellen van gegevens uit versleutelde back-ups in geval van dataverlies, incidenten of problemen.
 8. Bewustwordingscampagne: Voer een bewustwordingscampagne uit om medewerkers en belanghebbenden op de hoogte te brengen van de geïmplementeerde versleutelingsmaatregelen en het belang ervan.
 9. Nalevingsvereisten: Zorg ervoor dat de implementatie van versleuteling voldoet aan geldende regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging in de gezondheidszorg, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten.
 10. Beheer van versleutelingssleutels: Implementeer procedures voor het beheer van versleutelingssleutels, inclusief toegangscontrole tot sleutels en het herstellen van sleutels bij verlies of beschadiging.
 11. Continue evaluatie en verbetering: Regelmatig evalueren en verbeteren van het versleutelingsproces en de naleving ervan.

Het hebben van de juiste benodigdheden is essentieel voor een succesvolle implementatie van versleuteling van back-ups in een huisartsenpraktijk. Deze benodigdheden dragen bij aan de bescherming van patiëntengegevens tegen ongeoorloofde toegang en datalekken, wat van vitaal belang is voor gegevensbeveiliging en privacy in de gezondheidszorg.

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk voor een huisartsenpraktijk dat de back-up van patiëntendossiers, inclusief medische gegevens, versleuteld is om verschillende redenen:

 1. Bescherming van gevoelige informatie: Medische gegevens bevatten uiterst gevoelige informatie over patiënten, waaronder medische geschiedenis, diagnoses, behandelingen en persoonlijke identificeerbare informatie (PII). Als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kan dit leiden tot ernstige schendingen van de privacy en zelfs identiteitsdiefstal.
 2. Wettelijke vereisten: In veel landen en regio’s zijn er wettelijke vereisten en regelgeving die de bescherming van medische gegevens voorschrijven. Dit omvat bijvoorbeeld de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot juridische en financiële gevolgen.
 3. Bescherming tegen datalekken: Versleuteling van back-ups beschermt tegen datalekken en ongeoorloofde toegang. Zelfs als een back-up per ongeluk verloren gaat of gestolen wordt, kunnen de gegevens niet zonder de juiste sleutel worden ontsleuteld en gelezen.
 4. Vertrouwen en reputatie: Het gebruik van versleutelde back-ups geeft patiënten en belanghebbenden vertrouwen dat hun gegevens serieus worden genomen en beschermd. Een goede reputatie op het gebied van gegevensbeveiliging is van groot belang voor de praktijk.
 5. Bedrijfscontinuïteit: In geval van dataverlies of een storing kan het herstellen van versleutelde back-ups de bedrijfscontinuïteit helpen waarborgen. Medische gegevens zijn van cruciaal belang voor het verlenen van zorg, en het verlies ervan kan de patiëntenzorg in gevaar brengen.
 6. Bescherming tegen ransomware: Ransomware-aanvallen zijn een groeiend risico voor gezondheidszorginstellingen. Versleutelde back-ups kunnen bescherming bieden tegen dergelijke aanvallen, omdat de aanvallers de versleutelde gegevens niet kunnen lezen of beschadigen.
 7. Beveiliging tijdens gegevensoverdracht: Bij het maken van back-ups en het verplaatsen van gegevens tussen locaties is versleuteling essentieel om ervoor te zorgen dat de gegevens niet worden onderschept of toegankelijk zijn voor ongeautoriseerde partijen.
 8. Best practice in gegevensbeveiliging: Versleuteling van back-ups is een best practice in gegevensbeveiliging. Het toont aan dat de praktijk toegewijd is aan het beschermen van gevoelige gegevens en voldoet aan de hoogste normen op dit gebied.