82 | Organisatie : Inschrijven patiënten : NAW-BSN

Evanderlee-adminAdvies

Verifieren identiteit

Doel | wat

U verifieert de identiteit van alle nieuwe patiënten en legt hun BSN vast in het HIS.

Rationale | waarom

Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

 • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
 • eenvoudiger te declareren bij de zorgverzekering;
 • persoonsverwisseling te voorkomen;
 • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Stappenplan | hoe

 1. Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de verificatieprocedure gaat bezighouden.
 2. Zorg voor afstemming met werkafspraken die nauw aansluiten, zoals die voor
  1. online inschrijven,
  2. maken van spreekuurafspraken
 3. Leg de procedure vast en maak deze bekend bij alle praktijkmedewerkers.

Benodigdheden | wie & waarmee

 1. Kartrekker
 2. Basale kennis van relevante wetgeving (zie link)

Achtergrondinformatie

Zorgaanbieders zijn verplicht het BSN van patiënten te registreren. Ook moeten ze het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (zie link).

Zorgverleners dienen bovendien te controleren of de betreffende patiënt degene is die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.