93 | Infrastructuur : Koppelingen : Teleconsultatie

HansAdvies

Teleconsultatie

Doel | wat

U kunt bij drie of meer verschillende specialismen gebruik maken van teleconsultatie.

Rationale | waarom

Het gebruik van teleconsultatie tussen huisartsen en medisch specialisten draagt bij aan een efficiëntere en geïntegreerde zorgverlening. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is dat huisartsen bij het consulteren van medisch specialisten gebruik kunnen maken van teleconsultatie:

– Snellere Toegang tot Specialistische Expertise: Teleconsultatie maakt het mogelijk voor huisartsen om snel en direct contact te leggen met medisch specialisten. Dit resulteert in een snellere toegang tot specialistische expertise en advies, waardoor het diagnostisch proces wordt versneld.

– Efficiënter Gebruik van Middelen: Teleconsultatie kan leiden tot een efficiënter gebruik van middelen, omdat het fysieke verplaatsen van patiënten naar specialistische centra wordt verminderd. Dit is met name relevant voor patiënten in landelijke gebieden of met beperkte mobiliteit.

– Verbeterde Zorgcoördinatie: Het gebruik van teleconsultatie ondersteunt een naadloze coördinatie van zorg tussen huisartsen en medisch specialisten. Dit is vooral belangrijk wanneer patiënten complexe aandoeningen hebben die gezamenlijke inspanningen van verschillende zorgverleners vereisen.

– Verhoogde Toegankelijkheid voor Patiënten: Teleconsultatie kan de toegankelijkheid van specialistische zorg vergroten voor patiënten, omdat ze in sommige gevallen direct contact kunnen hebben met een specialist zonder een fysiek bezoek aan het ziekenhuis.

– Efficiëntere Doorverwijzingen: Bij onzekerheden over de diagnose of behandelingsplannen kunnen huisartsen teleconsultatie gebruiken om snel feedback en advies van specialisten te verkrijgen. Dit kan leiden tot gerichtere doorverwijzingen en een betere afstemming van zorg.

– Verbeterde Continuïteit van Zorg: Teleconsultatie faciliteert een betere continuïteit van zorg, omdat huisartsen en specialisten gemakkelijker informatie kunnen delen en communiceren over de behandeling van patiënten.

– Kostenbesparingen: Het verminderen van fysieke verwijzingen naar specialisten kan leiden tot kostenbesparingen in termen van reistijd en -kosten voor zowel patiënten als zorgverleners.

– Snellere Besluitvorming: Bij complexe medische gevallen kunnen huisartsen met behulp van teleconsultatie snel advies inwinnen bij specialisten. Dit versnelt de besluitvorming en het opstellen van behandelplannen.

– Verhoogde Patiënttevredenheid: Door patiënten toegang te bieden tot specialistische zorg zonder de noodzaak van fysieke verplaatsingen, kan teleconsultatie bijdragen aan een positievere ervaring voor patiënten.

– Verbeterde Educatie voor Huisartsen: Teleconsultatie biedt ook een kans voor continue medische educatie voor huisartsen, omdat ze kunnen profiteren van de kennis van specialisten en hun eigen expertise kunnen vergroten.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Teleconsultatie helpt u bij betere, efficiëntere en snellere diagnostiek, en voorkomt onnodige verwijzingen en de daarbij horende kosten. Daarbij faciliteert het diagnostisch proces in geval van twijfel.