94 | Infrastructuur : Koppelingen : Interne communicatie

HansAdvies

Intern berichtenverkeer

Doel | wat

Voor interne communicatie over patientgebonden zaken gebruiken praktijkmedewerkers een HIS-gebonden chatapplicatie.

Rationale | waarom

De mogelijkheid om elektronische patiëntgebonden berichten te verzenden en ontvangen binnen een huisartsenpraktijk draagt bij aan een efficiëntere, effectievere en patiëntgerichte gezondheidszorg. Het verbetert de samenwerking tussen zorgverleners en draagt bij aan een betere kwaliteit van de zorg.

Stappenplan | hoe

Het implementeren van een ‘chatfunctionaliteit’ of het bieden van de mogelijkheid voor huisartsen om elektronische patiëntgebonden berichten te verzenden en ontvangen binnen hun praktijk vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Hier is een algemeen stappenplan om dit te realiseren:

 1. Behoefteanalyse:
  • Identificeer de specifieke behoeften en doelstellingen van de praktijk met betrekking tot elektronische communicatie tussen zorgverleners. Bepaal welke functionaliteiten nodig zijn, zoals chats, berichtenuitwisseling of een beveiligd platform.
 2. Selectie van het communicatieplatform:
  • Kies een geschikt elektronisch communicatieplatform dat voldoet aan de behoeften en regelgeving van de praktijk. Zorg ervoor dat het platform beveiligde en versleutelde communicatie ondersteunt.
 3. Technische infrastructuur:
  • Zorg voor de benodigde technische infrastructuur, inclusief hardware en software, om de gekozen communicatiefuncties te ondersteunen.
 4. Beveiliging en naleving van regelgeving:
  • Implementeer beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en privacy van patiëntgegevens te waarborgen. Zorg ervoor dat het systeem voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de GDPR of HIPAA.
 5. Selectie van leverancier:
  • Indien nodig, selecteer een leverancier van communicatietechnologie die gespecialiseerd is in de gezondheidszorg en ervaring heeft met het voldoen aan medische privacyvereisten.
 6. Implementatie van het platform:
  • Implementeer het gekozen communicatieplatform binnen de praktijk. Zorg ervoor dat alle relevante zorgverleners toegang hebben tot het systeem en dat ze getraind zijn in het gebruik ervan.
 7. Gebruikerstraining:
  • Zorg voor training van zorgverleners en personeel binnen de praktijk over het juiste gebruik van het communicatieplatform, inclusief beveiligingsprocedures en privacybewustzijn.
 8. Testen en validatie:
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat het communicatieplatform correct functioneert en dat de beveiliging en privacymaatregelen effectief zijn.
 9. Toegangsbeheer:
  • Implementeer strikte toegangsbeheerregels om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot het systeem.
 10. Gebruiksbewustzijn en beleid:
  • Ontwikkel en communiceer duidelijke richtlijnen en beleidsregels voor het gebruik van het communicatieplatform, met de nadruk op de bescherming van patiëntgegevens en de naleving van de wet- en regelgeving.
 11. Monitoring en auditing:
  • Implementeer systemen voor monitoring en auditing om de toegang en het gebruik van het communicatieplatform te controleren en eventuele beveiligingsincidenten snel te identificeren.
 12. Patiënteninformatie en toestemming:
  • Informeer patiënten over het nieuwe communicatiemiddel, inclusief de voordelen en risico’s ervan, en verkrijg hun schriftelijke toestemming voor het gebruik van elektronische communicatie.
 13. Lancering en evaluatie:
  • Lanceer het communicatieplatform en evalueer regelmatig de prestaties, veiligheid en effectiviteit ervan. Pas waar nodig verbeteringen aan.
 14. Onderhoud en naleving van regelgeving:
  • Blijf de technologie onderhouden en updates uitvoeren om te voldoen aan veranderende regelgeving en beveiligingsvereisten.
 15. Bewustwording en training bijwerken:
  • Blijf het personeel bewust maken van de beveiligings- en privacyprocedures en zorg ervoor dat nieuwe medewerkers worden getraind.

Dit stappenplan biedt een leidraad voor de implementatie van elektronische communicatie binnen een huisartsenpraktijk. Het is van cruciaal belang om gedurende het hele proces de nadruk te leggen op gegevensbeveiliging en privacy, gezien de gevoeligheid van patiëntinformatie

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat huisartsen de mogelijkheid hebben om elektronische patiëntgebonden berichten te verzenden en ontvangen binnen hun praktijk, zoals een ‘chatfunctionaliteit’, om verschillende redenen:

 1. Efficiëntie in communicatie: Elektronische berichten stellen huisartsen in staat om snel en efficiënt te communiceren met collega’s, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel binnen de praktijk. Dit vermindert de wachttijden en maakt real-time discussies mogelijk.
 2. Directe raadpleging van collega’s: Met een chatfunctionaliteit kunnen huisartsen directe vragen stellen aan collega’s of om advies vragen over specifieke patiëntgevallen, zonder te hoeven wachten op een fysieke ontmoeting of handgeschreven memo’s.
 3. Coördinatie van de zorg: Elektronische berichten vergemakkelijken de coördinatie van de zorg binnen de praktijk. Huisartsen kunnen snel informatie delen over de behandeling en opvolging van patiënten, waardoor de zorg naadloos kan worden gecoördineerd.
 4. Gegevensuitwisseling: Het stelt huisartsen in staat om relevante patiëntgegevens, zoals testresultaten, medische geschiedenis en behandelplannen, met collega’s te delen om een vollediger beeld van de patiënt te krijgen.
 5. Tijd- en kostenbesparing: Het gebruik van elektronische berichten vermindert de behoefte aan fysieke vergaderingen of het schrijven en bezorgen van memo’s, wat tijd en kosten bespaart.
 6. Patiëntgerichte zorg: Snelle communicatie tussen zorgverleners kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en leiden tot meer gepersonaliseerde en patiëntgerichte behandelingen.
 7. Naleving van privacyregels: Het gebruik van beveiligde elektronische communicatiemiddelen kan helpen om de privacy van patiëntinformatie te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming.
 8. Verbeterde follow-up: Huisartsen kunnen de voortgang van patiënten beter volgen en follow-upafspraken maken met behulp van elektronische communicatie.
 9. Verhoogde tevredenheid van patiënten: Een effectieve interne communicatie kan de algehele zorgervaring voor patiënten verbeteren, omdat zij profiteren van een betere coördinatie en samenwerking tussen hun zorgverleners.
 10. Verbeterde documentatie: Elektronische communicatie kan worden vastgelegd en opgeslagen in het medische dossier van de patiënt, waardoor een gedetailleerdere en beter georganiseerde patiëntgeschiedenis wordt gecreëerd.