95 | Zorgproces : Koppelingen : Vormen Online Therapie

Bart van Pinxteren, SpinDok Advies

Online therapie vormen

Doel | wat

Uw patiënten kunnen gebruik maken van online behandeling.

Rationale | waarom

Er zijn veel voordelen te benoemen. Het is laagdrempelig, geen wachtlijst, grote toegankelijkheid, 24/7 beschikbaar. Naast vele voordelen, is het online behandelig niet voor iedereen geschikt. De patiënt moet beschikken over vaardigheden om met een computer om te gaan, teksten goed te kunnen lezen, maar zich ook schriftelijk kunnen uiten.

Stappenplan | hoe

  1. Orienteer u op de verschillende aanbieders van eHealth programma’s.
  2. Laat u voorlichten over de kosten die het met zich meebrengt.
  3. Maak een overweging op basis van een begroting van de kosten/baten.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie