Z_Trede1:Applicatie:HIS:HIS? – vervalt?

Evanderlee-adminAdvies

HIS

Doel | wat

Uw praktijk maakt gebruik van een NEN7510 gecertificeerd HIS.

Rationale | waarom

Het HIS heeft invloed op de kwaliteit van uw dossiervorming en uw zorgverlening. Het draagt bij aan een efficiënte organisatie van de zorg, aan goede service en bereikbaarheid en aan goede financiële afwikkeling en praktijkvoering.

Stappenplan | hoe

Check bij uw leverancier of uw HIS gecertificeerd is voor NEN 7510. Zo ja, vraag daar schriftelijk bewijs voor. Zo nee, overweeg een overstap naar een HIS leverancier die wel gecertificeerd is voor NEN 7510. U voldoet waarschijnlijk niet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan uw praktijk m.b.t. NEN 7510.

Benodigdheden | wie & waarmee

  1. Verwerkingsovereenkomst met uw HIS-leverancier.

Achtergrondinformatie

De gangbare HIS’sen in Nederland (in tegenstelling tot in de bijv de USA) zijn alleen gecertificeerd voor NEN7510 (informatiebeveiliging).

Het LHV is bezig het opstellen van toetsbare eisen, waarin beschreven staat waaraan HIS’en en KIS’en ten minste moeten voldoen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over zorginhoudelijke functies, interoperabiliteit, onderhoudbaarheid en beveiligingseisen (BEIS). Daarnaast wordt gewerkt aan een toetsingsprocedure en een keurmerk. Zo weet u straks zeker dat als uw HIS een keurmerk heeft, het aan alle eisen voldoet van een modern zorgverlenerssysteem. Ook wordt hiermee bereikt dat er meer eenheid komt in de basisfunctionaliteiten van de verschillende HIS’en.