A_Trede2:Zorgproces:Medicatievoorschrijven:%allergieHIS

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Registratie allergie

Doel | wat

U legt allergieën van uw patiënten altijd gecodeerd vast.

Rationale | waarom

Hiermee voorkomt u medicatiefouten.

Stappenplan | hoe

Inventariseer bij collega’s en medewerkers waarom allergieën niet worden gecodeerd en neem eventuele obstakels weg.

Benodigdheden | wie & waarmee

Overleg met medewerkers en eventueel met HIS leverancier.

Achtergrondinformatie

Patiëntenfederatie Nederland slaat groot alarm na de uitkomsten van een onderzoek naar medicatieveiligheid (2017). Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis na fouten met medicatie in vijf jaar met 25% is gestegen naar 49.000 mensen per jaar. De helft van deze ziekenhuisopnames blijkt vermijdbaar. Het gaat met name om ouderen die schade oplopen door bijvoorbeeld verkeerde medicijnen, te hoge of te lage doseringen en bijwerkingen door reactie met andere medicijnen of omdat er geen rekening gehouden werd met allergieën van de patient voor het voorgeschreven medicijn.