A_Trede3:Beveiliging:Informatiebeveiliging:NieuweVersieTestPraktijk

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Test nieuwe versie HIS

Doel | wat

Nieuwe versies van het HIS worden door een van de praktijkmedewerkers getest.

Rationale | waarom

Het is van belang om vast te stellen dat HIS en KIS software goed werkt alvorens te gebruiken. De praktijk is eindverantwoordelijk voor de juiste werking van HIS en KIS volgens de WBP (Privacy wet). Testen kan prima worden uitbesteed aan een gebruikersgroep of zorggroep.

Het bespreken van wijzigingen in HIS en KIS op de werkvloer zorgt dat medewerkers in staat zijn de software goed te gebruiken, ook na wijzigingen. Enkel bij grote veranderingen is bijscholing nodig.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie