A_Trede4:Zorgproces:Medicatievoorschrijven:MeetwaardenSignalering

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Signalering meetwaarden

Doel | wat

Uw HIS signaleert relevante afwijkingen in meetwaarden.

Rationale | waarom

Huisartsen vragen vaak laboratoriumonderzoek aan. Voor een belangrijk deel heeft deze laboratoriumdiagnostiek tot doel om ziekte uit te sluiten of om de patiënt gerust te stellen, bijvoorbeeld als de huisarts vermoedt dat de klachten gerelateerd zijn aan psychosociale problematiek. In deze situaties is er een lage pretest kans op ziekte. Als de uitslagen van de laboratoriumdiagnostiek vervolgens toch afwijkend zijn, kan dit een probleem opleveren, want hoe interpreteer je ze dan? Zijn de afwijkingen fors, dan is meestal wel duidelijk dat de patiënt iets mankeert en dat er verdere actie nodig is. Maar kleine afwijkingen in combinatie met een lage pretestkans zijn lastiger te interpreteren. Soms leiden zulke uitslagen zelfs tot een cascade van onterechte diagnostiek en behandelingen. Het is mogelijk om de posttestkans op ziekte te berekenen op basis van pretestkans, laboratorium uitslag, sensitiviteit en specificiteit. In de dagelijkse praktijk doet de huisarts dit soort berekeningen echter niet vaak. Ze zijn moeilijk uit te voeren en slecht toepasbaar wanneer er meerdere laboratoriumuitslagen zijn en meerdere diagnoses worden overwogen. Uw HIS kan u daarmee helpen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie