100233 | Organisatie : Onderhoud ICT : BackupCoordinator?

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Verantwoordelijkheid voor back-up

Doel | wat

De verantwoordelijkheid voor belangrijke taken dient eenduidig vastgelegd te zijn.

Rationale | waarom

Uitbesteden van ICT deel van het HIS kan, maar de praktijk blijft eindverantwoordelijk volgens de wet.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan gaan doen als niet op persoonlijk titel wordt gewerkt en de logging niet periodiek wordt beoordeeld. Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Het Huisarts Informatie Systeem en het Keten Informatie Systeem bevatten de patiƫnten dossiers waarvoor de Praktijk eindverantwoordelijk is. De dossier plicht is wettelijk geregeld in bijvoorbeeld de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de privacy wet (WBP). Er is een bewaarplicht van 15 jaar, de kwaliteit van de informatie moet geborgd zijn en de gegevens zijn hoog vertrouwelijk. Deze verantwoordelijkheid zal terugkomen in de maatregelen die voor deze systemen zijn genomen. Een digitaal logboek in het HIS houdt bij wie, wanneer en waarom dossier informatie raadpleegt, wijzigt, invoert, verwijdert. Patiƫnten hebben wettelijk recht op inzage van dossier en logboek. Uitbesteden van ICT deel van het HIS kan, maar de praktijk blijft eindverantwoordelijk volgens de wet.