EVS

Omdat electronisch voorschrijven essentieel is voor een goede bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contra-indicaties voor het gebruik van geneesmiddelen is het met ingang van 1 januari 2014 verplicht gesteld in de richtlijn Elektronisch voorschrijven.

Consulten ADEPD

U legt nog niet al uw consulten ADEPD vast. Wij raden u aan om dit te doen. Hierdoor heeft u een beter overzicht van de ingevoerde gegevens en daarmee de mogelijkheid tot betere diagnostiek en behandeling. Leg al uw consulten ADEPD vast.

Online afspraken

Patiënten kunnen geen online afspraken maken via een portaal. Overweeg de inrichting van een portaal voor het maken van online afspraken.

Praktijkwebsite

Een praktijkwebsite is essentieel voor een goede informatievoorziening. Het is voor veel mensen vanzelfsprekend dat u een website heeft.

Consult samenvatting

Voor veel patiënten is het prettig om de verstrekte informatie tijdens een consult of visite nog eens na te lezen. U kunt bijvoorbeeld via thuisarts.nl een mail versturen met relevante informatie. Onderzoek de mogelijkheid om om een samenvatting van het consult na te zenden.Voor veel patiënten is het prettig om de verstrekte informatie tijdens een consult of visite nog eens …

Beslisondersteuning

Huisartsen kunnen veel baat hebben bij tools die helpen bij het kiezen van de juiste behandeling voor hun patiënten. Beslissingsondersteunende systemen kunnen de kwaliteit van zorg voor patiënten verbeteren en zelfs levens redden.

Videobellen

Overweeg het aanbieden van videoconsultatie. Dit kan uw dienstverlening aan uw patiënten verbeteren.

Emailadres

Communicatie met uw patiënten wordt eenvoudiger als u informatie via de mail kunt delen. Het verzenden van vertrouwelijke informatie naar openbare emailadressen is echter niet beveiligd! Hiervoor heeft u een ‘veilig email’ systeem nodig (bijvoorbeeld Zorgmail). Probeer het email adres van al uw patienten vast te leggen.

Online inschrijven

Vanuit service-oogpunt is het voor patiënten prettig om zich online te kunnen inschrijven. Houdt er wel rekening mee dat u zich daarna persoonlijk dient te vergewissen van hun identiteit.

Inzage ziekenhuisdossier

Als u geen inzage in het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) van uw patiënten heeft, kunt niet de actuele medische gegevens van de behandeling in het ziekenhuis inzien en waar nodig bespreken met uw patiënt. Overleg met de ziekenhuizen waar u regelmatig naar verwijst of u toegang kunt krijgen tot de medische gegevens van uw patiënten.