Zorg-Ladder Instap (UNICUM)

Bart unicum

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gratis (met registreren en inloggen)

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag. Kern van persoonsgerichte zorg is dat je als zorgverlener niet de klacht of aandoening centraal stelt, maar de persoon in zijn geheel. In de zorg voor en de ondersteuning bij gezondheidsvragen staat de manier waarop de patiƫnt in het leven staat en zelf met het probleem omgaat centraal.

In het kader van Toekomstbestendige huisartsenzorg heeft u voor dit thema gekozen. Aan de hand van onderstaande vragen kunt u a) zien waar u staat in het vormgeven en organiseren van persoonsgerichte zorg en b) aan welke onderdelen u nog aandacht wil geven. U kunt aangeven waaraan behoefte is, zoals ondersteuning door een deskundige, ontwikkelen van meer kennis door scholing en/of het volgen van Webinars, of het implementeren van tools zoals een gespreksmodel of eHealth mogelijkheden.
Bent al een eind op weg, dan kan er ook een wens zijn om ook de ervaringen bij medewerkers, samenwerkingspartners en patiƫnten te monitoren.

In deze lijst worden vragen gesteld om een globaal beeld te krijgen. Bij het verder uitwerken van een werk- of verbeterplan kunt gebruik maken van een lijst met verdiepende vragen.

bron: Zelfzorgondersteund