Enquete gebruik ICT-Ladder

Beste zorggroep

Jullie werken inmiddels enige tijd met ICT-Ladder.

De afgelopen jaren hebben wij goed naar jullie geluisterd en met enige regelmaat nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan ons platform. Wij merken ook dat het een grote uitdaging blijft om praktijken aangehaakt te krijgen en houden op hun weg naar digitale volwassenheid.

Langs deze weg vernemen wij graag wat succesfactoren zijn, welke verbeterpunten er bestaan en of jullie nog specifieke wensen hebben.

Wij hopen dat jullie bereid zijn om daarvoor een korte vragenlijst in te vullen.

Met vriendelijke groet,

SpinDok,
Bart van Pinxteren, Hans Peucker en Rube van Poelgeest


EnquĂȘte

  In hoeverre helpt de ICT-Ladder bij digitalisering van de huisartspraktijk?

  12345678910

  Hoe bent u met de ICT-Ladder in aanraking gekomen?

  Op welke manier heeft de ICT-Ladder jullie geholpen om digitalisering in de regio te bevorderen?

  Wat zou je willen veranderen (en hoe) aan de ICT-Ladder?

  Wat zou de ICT-Ladder beter kunnen maken?