EPD’s veroorzaken burn-out bij dokters!

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Obama de zogenaamde HITECH wet tekende. U weet wel, de wet die bedoeld is om zorgverleners te verplichten EPD-systemen te gaan gebruiken. (Het lijkt een beetje op ‘de brief van de minister’; zie mijn column in de februari-editie van ICT/Zorg.)

Noodklok

Reden voor een feestje lijkt mij! Maar nee hoor, het is voor Amerikaanse dokters de reden om de noodklok te luiden. Ze noemen de systemen van met name EPIC en Cerner ‘clunky and burdensome to use’. Waar hebben we dat eerder gehoord? Maar de klaagzang wordt ernstiger. Onderzoekers van de NCHFH (National Center for Human Factors in Healthcare) onderzochten 9000 veiligheidsincidenten in drie kinderziekenhuizen en vonden dat een derde veroorzaakt werd door de slechte bruikbaarheid van EPD’s. Ze schreven samen met de ‘American Medical Association’ hierover een brief aan het congres waarin ze aandacht vroegen voor dit probleem. In de brief pleiten ze voor uitbreiding van een sinds 2016 bestaand rapportagesysteem, zodat dokters ook dit soort EPD-problemen kunnen melden en er gecoördineerd actie kan worden ondernomen.

‘Gag clausules’

Ook leveranciers van EPD-systemen, zoals EPIC en Cerner, zijn onderdeel van dit probleem, vindt men. Opvallend hierbij is dat in de USA, anders dan in Nederland, de EPD-systemen zijn gecertificeerd voor gebruik voor patiënten. In de contracten van deze leveranciers staan echter zogenaamde ‘gag clauses’ die gebruikers verbieden om dit soort issues te delen met anderen, omdat ze concurrentiegevoelig zouden zijn. De NCHFH wil dat dit soort clausules uit de contracten verdwijnen, zodat deze tekortkomingen gedeeld kunnen worden en adequaat actie kan worden ondernomen. Een ander issue in de contracten met leveranciers is dat de aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten. Ook deze clausule zou moeten verdwijnen, want het dient een gemeenschappelijk probleem te zijn. Duidelijke taal dus die navolging verdient in Nederland! Natuurlijk komt interoperabiliteit in dit kader weer langs. Een huisarts moet kunnen beschikken over de informatie van een patiënt die op de spoedeisende hulp is geweest. En dan niet deze informatie gewoon dumpen in het EPD, maar zodanig dat de informatie ook daadwerkelijk bruikbaar is. Goed coderen is hier de aangewezen weg weten we.

Burnout

Dat feestje moeten de dokters dus nog even uitstellen. Want we zijn er nog niet. De onderzoekers concluderen dat burn-out bij dokters voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door de slechte bruikbaarheid van EPD-systemen. Het grote aantal noodzakelijke muisklikken is daarbij een belangrijke factor. Dat, de benodigde tijd en het aantal gemaakte fouten varieert voor eenzelfde taak sterk tussen ziekenhuizen. Als deze verontrustende berichten gelden voor leveranciers als EPIC en Cerner, vraag ik mij of hoe het dan zit bij Chipsoft en andere typisch Nederlandse EPD- en HIS-leveranciers.

Conclusie

Als er al een conclusie valt te trekken uit het voorgaande, dan is dat hoe belangrijk een goede implementatie en inrichting van een EPD-systeem is. Het ene ziekenhuis doet dat beter dan het andere. Het zou mooi zijn als ziekenhuizen wat dat aangaat hun ervaringen konden delen. Alleen mag ook dat niet, vanwege de ‘gag clauses’…

Dit artikel verscheen eerder als column van Rube van Poelgeest in ICT/zorg.