In april 2018 wordt de volgende versie van de ICT-Ladder operationeel. De volgende aanpassingen zullen dan van kracht worden:

  • De puntentelling voor informatiebeveiliging is aangepast en meer gedifferentieerd. Dat betekent dat sommige eisen versoepeld worden en naar hogere tredes verschuiven. Dat komt naar de mening van de redactiecommissie beter overeen met reële doelen voor de huisartsenpraktijk;
  • De nieuwe Europese privacy wet AVG is onderdeel van de ICT-Ladder2018;
  • Het aantal vragen over de karakteristieken van de huisartsenpraktijk is teruggebracht om het invullen te vereenvoudigen;
  • De tekst is redactioneel aangepast om de leesbaardheid te bevorderen.