Maatwerk

ICT-Ladder Sport

In overleg met u stellen we een vragenlijst samen waarmee u de leden van uw (zorg)groep kunt benaderen en zo eenvoudig de stand van zaken ten aanzien van een bepaald thema kan bepalen.

Open

Image

De projectleider levert namen en emailadressen van participerende praktijken. Wij schrijven de deelnemers aan en verzamelen alle benodigde informatie voor de nulmeting die vereist is voorafgaand aan de start van deelname aan OPEN.